Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy

( European Values and Constitutional Guarantees of the State respecting the Rule of Law and of Democracy; Bases and Perspectives )

26. - 27. října 2017 - Fakulta právnická ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
konference pro vědecké a akademické pracovníky, doktorandy i pro odbornou veřejnost

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question