లోకహితం నమోదు పత్రం (Lokahitham Entry Form)
గ్రామానికి 1 నుండి 3 ( మూడు ) పేర్లు ఇవ్వగలరు . అవకాశం ఉంటె English లో నింప గలరు.
చందాదారు పేరు / Name of Subscriber *
Your answer
వృత్తి ( Occupation ) *
Your answer
వయస్సు ( Age )
Your answer
మొబైల్ నెంబర్ / ఫోన్ /( Mobile or Landline) *
Your answer
వాట్సాప్ నెంబర్ / (Whatsapp Number) - Optional
Your answer
ఇమెయిల్ / email ( Optional )
Your answer
చిరునామా 1 ( డోర్ నెంబర్, వీధి ) Address 1 ( Door No: Street ) *
Your answer
గ్రామం / కాలనీ ( Village / Colony )
Your answer
మండలం / Mandal
Your answer
పట్టణం / (City / Town )
Your answer
రెవిన్యూ జిల్లా / Revenue District *
పిన్ కోడ్ / Pincode *
Your answer
ప్రాంతం / State
Your answer
సంఘ్ జిల్లా / Sangh Zilla *
సంఘ్ విభాగ / Sangh Vibhaag *
ఉచిత పంపిణి / చందా - Free Or Paid Subscription
ఇతర వివరాలు / Remarks
Your answer
మీ పేరు (చందా చేయించే వారి ) / ( Referred By ) *
Your answer
మీ సంఘ్ బాధ్యత / Your responsibility *
Your answer
మీ ఫోన్ నెంబర్ / Your Mobile *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service