Анкета для участі в конкурсі інноваційних екологічно дружніх стартапів Проекту ЮНІДО/ГЕФ "Глобальна інноваційна програма чистих технологій для МСП в Україні"
Програма акселерації Проекту ЮНІДО/ГЕФ - конкурсна програма нових ідей, покликаних надати імпульс для розвитку української економіки. Над розвитком ідей та стартап проектів працюватимуть фахівці UNIDO, провідні міжнародні експерти спільно з представниками влади, бізнесу та громадянського суспільства.

Що отримають учасники Програми?

> Фінансову підтримку від Проекту UNIDO/GEF для розвитку стартап-проекту (в розмірі від 5 до 50 тис. дол.США)
> Коучинг з новітніх методик бізнес-управління та комунікації від міжнародних та національних експертів
> Можливість представити свої стартапи на міжнародних площадках
> Програму менторингу від міжнародних та національних експертів
> Можливість налагодити контакти з фахівцями та керівниками у конкретній галузі
> Залучення інвесторів (з України та інших країн) для оцінки інвестиційного потенціалу бізнесу
> Підтримка у пошуку партнерів та фінансових ресурсів для реалізації ідей

Хто і як може подати заявку?

Заявки приймаються з 25 квітня по 25 травня 2019 року. До участі у конкурсі запрошуються малі та середні підприємства з терміном реєстрації не більше 3 років, організації, творчі колективи, наукові товариства та спілки, фізичні особи-винахідники, які мають власний стартап-проект.

Які обмеження до стартапів, що пропонуються для участі в конкурсі?

Стартап-проекти мають бути спрямованими на запровадження «чистих» технологій (будь-яких процесів, продуктів або послуг, які знижують негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок значного підвищення енергоефективності виробництва, сталого використання ресурсів (поводження з відходами включно) або заходів щодо захисту навколишнього середовища) та мати результатом скорочення викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Стартап-проекти не мають бути проектами з реконструкції або реструктуризації існуючих підприємств


Потрібна допомога з онлайн-заявкою?

Звертайтесь за емейл адресою tania.mazaieva@gmail.com (Національний експрет з комунікацій — Тетяна Мазаєва).

1. Назва стартап-проекту *
2. Хто подає проект (назва підприємства/ творчого колективу/ПІБ фізичної особи) *
3. Рік заснування чи реєстрації (для підприємств та організацій)
4. Номер державної реєстрації (ЄДРПОУ) (для підприємств та організацій)
5.ПІБ контактної особи (хто представлятиме стартап-проект) *
6. Фактичне місце знаходження (країна, область, район, місто(село), вул., поштовий індекс, тел.,e-mail): *
7.Веб-сторінка/сторінка в соціальних мережах (в разі наявності)
8. Команда старатап-проекту (інформація про колектив, який впроваджуватиме стартап-проект – загальна кількість учасників, ПІБ кожного учасника, наявність наукового ступеня, посада на підприємстві, контактна інформація) *
9. Бізнес-модель (представлення структурних, операційних і фінансових механізмів роботи організації, форма управління та підпорядкування, її продукти і послуги в даний момент часу і їх подальший розвиток для досягнення стратегічних цілей компанії) *
10. Інноваційний продукт/технологія/сервіс, що пропонується (короткий опис - мета, суть, зміст, проблеми, які вирішує проект, ознаки інноваційності, складові проекту (технологічна складова) *
11. Галузь застосування *
12. Потенційний ринок збуту (вказуються потенційні ринки збуту -країна(и), підприємства, організації (вказати назви). В разі наявності меморандумів або договорів про співпрацю з підприємствами - потрібно вказати та надати інформацію про співпрацю) *
13. Основні переваги проекту (інформація про те, в чому полягає інноваційність та унікальність стартап-проекту в порівнянні з існуючими прототипами чи вже існуючими стартапами як в Україні так і світі *
14. Проблеми, які вирішує стартап-проект (екологічні, економічні, соціальні) *
15. Об’єкти інтелектуальної власності (наявність/відсутність патентів/документів про інтелектуальну власність, авторських прав, договорів на володіння і т.п.) *
16. Ступінь відпрацьованості стартап-проекту (наявність або відсутність прототипу, наявність або відсутність технічної документації, наявність або відсутність бізнес-плану) *
17. Фінансування (у гривнях та/або доларах США: (Власні кошти, залучені кошти, скільки ще потрібно залучити коштів для повної реалізації проекту) *
18. Орієнтовний термін реалізації проекту *
19. Додатково просимо надати наступні документи: презентація стартап-проекту, скан-копія патентів/свідоцтв про авторське право, договорів (за наявності), скан-копія документа про реєстрацію (для підприємств), документ, на основі якого співпрацює творчий колектив (для творчих колективів)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service