Material och metoder för läs- och skrivinlärning
Projektet undersöker vilka material/metoder som används för läs- och skrivinlärning både i helklass och enskilt.
Vi är särskilt intresserade av att veta hur dessa material/metoder fungerar för barn med inlärningssvårigheter.
Skriv din e-post nedan. (Frivilligt)
Your answer
Hur många år har du arbetat i skolan?
Är du klasslärare, speciallärare / specialpedagog eller resurs?
Vilket/vilka material/metod används för helklass i din skola?
Your answer
Är du nöjd med materialet?
Om "nej" vad är det som inte fungerar?
Your answer
Hur fungerar helklassmaterialet för barn med inlärningssvårigheter?
Om "Mindre bra / dåligt" , vad är det som inte fungerar?
Your answer
Använder ni något speciellt material för barn med inlärningssvårigheter?
Om "Ja" , vilka material / metoder använder ni?
Your answer
Är det något material / metod som du tycker är särskilt bra?
Your answer
Är det något du tycker saknar i det befintliga materialet / metoden?
Your answer
Kan du påverka vilka metoder / material som används på din skola?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy