แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
อายุ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ติดต่อราชการ
2.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1. การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน
ไม่พอใจ
พอใจมาก
2. การให้ความสำคัญต่อการบริการ
ไม่พอใจ
พอใจมาก
3. ความเร็วในการให้บริการ
ไม่พอใจ
พอใจมาก
4. มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ
ไม่พอใจ
พอใจมาก
5. ความชัดเจนในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของงานที่ให้บริการ
ไม่พอใจ
พอใจมาก
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service