แบบสอบถาม เรื่องการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ http://reo06.mnre.go.th
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม จากเว็บไซต์ http://reo06.mnre.go.th แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพีงพอใจในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ และข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจสำหรับผู้ใช้บริการต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
วันที่รับบริการ *
ชื่อ-สกุล *
ที่อยู่ หรือที่ทำงาน *
โทรศัพท์ *
อีเมล์
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy