Türkiye’deki Travma Bakım Sisteminin Değerlendirilmesi

Saygıdeğer hocalarımız ve hekim arkadaşlarımız,

Travmadan ölümlerin önlenebilmesi için travma bakımının geliştirilmesi ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesi amaçlı hazırlanan bu anketimize katılım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  I. Bireysel Bilgi ve Beceriler (Kendi çalışmalarınızı baz alarak aşağıdaki değerlendirme sorularını 1-10 arasında 1=YETERSİZ, 10= TAMAMEN YETERLİ olacak şekilde cevaplamanızı rica ederiz )

  1. Havayolu ve Solunum

  a) Elle yapılan manevralar (jaw trust/chin-lift/ recovery pozisyonu)
  b) Endotrakeal entübasyon
  c) Krikotireidotomi (trakeostomili ya da trakeostomisiz) açma
  d) İğne torakostomi
  e) Göğüs tüpü yerleştirme
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  2. Dolaşım ve Şok

  a) Kompresyon uygulama
  b) Arteryal turnike uygulama
  c) Kırık sabitleme (stabilizasyon, atel)
  d) Pelvik paketleme (pelvis kemeri) uygulama
  e) Periferal perkutanöz iv yol açma
  f) Periferal cutdown uygulama
  g) Santral venöz yol açma
  h) İntraosseöz yol açma
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Lütfen aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı ya da olanları işaretleyin
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Kafa Travması

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Boyun Travması

  a) Platizma penetrasyonunu tanıma
  b) Balon tamponadı uygulama
  Please enter one response per row

  5. Toraks Travması

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Batın Travması

  a) Diagnostik Peritoneal lavaj (DPL)
  b) FAST USG
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. Extremite Travması

  a) Pelvik paketleme
  b) Kapalı redüksiyon
  c) İskelet traksiyonu
  d) Tendon onarımı
  e) Kompartman basıncı ölçümü
  Please enter one response per row
  This is a required question

  8. Spinal travma

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  9. Yanık ve yara

  a) Derecelendirme ve yüzey alanı değerlendirme
  b) Sıvı resüsitasyonu hesaplama
  c) Debridman yapma
  Please enter one response per row
  This is a required question

  II. Eğitim

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question