คอสมอเตอร์ SMES & โฮมเซฟเวอร์ ลดค่าไฟ
"คอสมอเตอร์ SMES & โฮมเซฟเวอร์ "
(ระบบประหยัดค่าไฟฟ้า สำหรับ โฮมและเอสเอ็มอี)
ลดค่าไฟ ป้องกันไฟกระชาก ช่วยระบายตวามร้อนแอร์ และติดตั้งสายดิน
www.costhai.com

COSMOTOR Home & SMEs E-saver solution
(CESS + A/C Heat exchanger+ Grounding system)

ใบจองติดตั้ง : https://forms.gle/UJqDUc4T28S3ukAj6
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. CESS Cosmotor Electricity saving system
คอสมอเตอร์ คือ "เครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า"
หลักการทำงานของ Cosmotor จะใช้วิธีปรับปรุงรูปคลื่นแรงดันและรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้ารวมถึงการช่วยลดความร้อนในสายส่ง โดยไม่ลดแรงดันไฟฟ้า (Volts) และยังช่วยปรับปรุงค่าประกอบกำลังฟ้า (Power Factor) ทำให้ระบบไฟฟ้าของท่านเสถียรมากขึ้น ช่วยลดแรงดันกระชาก (Surge & Spikes) ระงับแรงดันเกินชั่วขณะที่เป็นอันตราย อันเนื่องมาจากแหล่งจ่ายภายนอกหรือจากฟ้าผ่า และช่วยแก้ปัญหาแรงดันตกปลายทาง ลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Peak demand)

- คลิปสาธิตการลดค่าไฟ : https://youtu.be/6JBJ35RKtDo
- คลิปสาธิตการลดไฟกระชาก : https://youtu.be/68M2DPlJyVY

ประโยชน์ของอุปกรณ์คอสมอเตอร์
- ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 10 – 30%
- เครื่องเดียวควบคุมได้ทั้งระบบ
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้า
- ลดกระแสไฟที่สูญเสียในสายส่งและลดความร้อน
- ปรับปรุงค่าประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)
- ช่วยปรับปรุงปัญหาแรงดันตกปลายทาง
- ช่วยลดแรงดันกระชาก(Surge & spikes)
- ระงับไฟกระชากที่เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
- ลดค่าความต้องการของพลังงานไฟฟ้า (Peak demand)
- ลดค่าซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน
- ลดการกระชากใบจานหมุนของมิเตอร์ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตัดต่อ
2. A/C Heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของแอร์
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchangers) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการถ่ายเทความร้อนของของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง โดยที่ของไหลไม่จำเป็นต้องผสมกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในทางอุตสาหกรรมและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบต่างๆทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องปรับอากาศ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปิด
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปิด (Open type Exchanger) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้ใช้ระบายความร้อน โดยการปล่อยให้น้ำหยดลงบนท่อที่ติดตั้งอยู่บนแนวระดับ เพื่อที่จะลดอุณหภูมิของไหลภายในท่อ
Clip A/C Heat exchanger : https://youtu.be/_Mb-Gtea7Wc

ประโยชน์ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
- ลดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบ
- เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายความร้อน
- ลดพลังงานไฟฟ้าและช่วยลดค่าไฟ
3. Grounding system ตรวจสอบและติดตั้งระบบสายดินของตู้เมน
สายดินเริ่มต้นจากความต้องการที่จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ในแง่การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มักมีโลหะเป็นส่วนประกอบ เพื่อความแข็งแรง เป็นต้น ดังนั้น หากอุปกรณ์ทั้งหลายจะเป็นโลหะซึ่งมีความสามารถในการนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าซึ่งควรจะอยู่และถูกใช้ในอุปกรณ์นั้นอย่างเดียว ก็ไม่ควรจะรั่วไหลออกมาจากวงจรไฟฟ้า แต่มันกลับเป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดอุบัติเหตุ และทำให้โครงสร้างโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นหรือแม้แต่โทรทัศน์ได้รับกระแสไฟฟ้าไปด้วย และเมื่อเราสัมผัสมันก็จะได้รับกระแสไฟฟ้า หรือถูกไฟดูด

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกวันนี้ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับมักจะมีแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลออกมาจากวงจรอาจทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้ารบกวนการทำงานของจอภาพ ลำโพง และการประมวลผล จึงมีการติดตั้งสายดินมาตั้งแต่ต้นในทุกชิ้นอุปกรณ์ ดังนั้น สายดินนอกจากจะทำให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าซึ่งรั่วไหลออกมาจากวงจรแล้ว ยังช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย

ประโยชน์ของการติดตั้งสายดิน
- เพิ่มความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ป้องกันไฟดูด
- ป้องกันกระแสไฟรั่วไหล ส่งผลให้เกิดการประหยัดไฟฟ้า และลดค่าไฟ
1. เก็บข้อมูลการเสียค่าไฟย้อนหลัง 12 เดือน
2. สอบถามจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก เช่น แอร์, ตูเย็น, ปั๊มนำ้, สระว่ายน้ำ, บ่อเลี้ยงปลา และผู้พักอาศัย
รูปการติดตั้งรุ่น 220 V
รูปการติดตั้งรุ่น ไฟ 3 เฟส 380 V
รูปการติดตั้ง A/C Heat Exchanger
รูปการติดตั้งสายดิน Grounding system
มิเตอร์ 220V 1เฟส 2 สาย
มิเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส 4สาย 380V
มิเตอร์ 3เฟส AMR (มีพาสเวิร์ด ดูค่าไฟทางเน็ตได้)
ตัวอย่างการโกงไฟ
ตัวอย่างการวัดผล ลดค่าไฟ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kesid. Report Abuse