คอสมอเตอร์ SMES & โฮมเซฟเวอร์ ลดค่าไฟ
"คอสมอเตอร์ SMES & โฮมเซฟเวอร์ "
(ระบบประหยัดค่าไฟฟ้า สำหรับ โฮมและเอสเอ็มอี)
ลดค่าไฟ ป้องกันไฟกระชาก ช่วยระบายตวามร้อนแอร์ และติดตั้งสายดิน
www.costhai.com

COSMOTOR Home & SMEs E-saver solution
(CESS + A/C Heat exchanger+ Grounding system)

ใบจองติดตั้ง : https://forms.gle/UJqDUc4T28S3ukAj6
1. CESS Cosmotor Electricity saving system
คอสมอเตอร์ คือ "เครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า"
หลักการทำงานของ Cosmotor จะใช้วิธีปรับปรุงรูปคลื่นแรงดันและรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้ารวมถึงการช่วยลดความร้อนในสายส่ง โดยไม่ลดแรงดันไฟฟ้า (Volts) และยังช่วยปรับปรุงค่าประกอบกำลังฟ้า (Power Factor) ทำให้ระบบไฟฟ้าของท่านเสถียรมากขึ้น ช่วยลดแรงดันกระชาก (Surge & Spikes) ระงับแรงดันเกินชั่วขณะที่เป็นอันตราย อันเนื่องมาจากแหล่งจ่ายภายนอกหรือจากฟ้าผ่า และช่วยแก้ปัญหาแรงดันตกปลายทาง ลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Peak demand)

- คลิปสาธิตการลดค่าไฟ : https://youtu.be/6JBJ35RKtDo
- คลิปสาธิตการลดไฟกระชาก : https://youtu.be/68M2DPlJyVY

ประโยชน์ของอุปกรณ์คอสมอเตอร์
- ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 10 – 30%
- เครื่องเดียวควบคุมได้ทั้งระบบ
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้า
- ลดกระแสไฟที่สูญเสียในสายส่งและลดความร้อน
- ปรับปรุงค่าประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)
- ช่วยปรับปรุงปัญหาแรงดันตกปลายทาง
- ช่วยลดแรงดันกระชาก(Surge & spikes)
- ระงับไฟกระชากที่เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
- ลดค่าความต้องการของพลังงานไฟฟ้า (Peak demand)
- ลดค่าซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน
- ลดการกระชากใบจานหมุนของมิเตอร์ในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตัดต่อ
2. A/C Heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของแอร์
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchangers) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการถ่ายเทความร้อนของของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง โดยที่ของไหลไม่จำเป็นต้องผสมกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในทางอุตสาหกรรมและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบต่างๆทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องปรับอากาศ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปิด
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปิด (Open type Exchanger) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้ใช้ระบายความร้อน โดยการปล่อยให้น้ำหยดลงบนท่อที่ติดตั้งอยู่บนแนวระดับ เพื่อที่จะลดอุณหภูมิของไหลภายในท่อ
Clip A/C Heat exchanger : https://youtu.be/_Mb-Gtea7Wc

ประโยชน์ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
- ลดความดันของน้ำยาแอร์ในระบบ
- เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายความร้อน
- ลดพลังงานไฟฟ้าและช่วยลดค่าไฟ
3. Grounding system ตรวจสอบและติดตั้งระบบสายดินของตู้เมน
สายดินเริ่มต้นจากความต้องการที่จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ในแง่การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มักมีโลหะเป็นส่วนประกอบ เพื่อความแข็งแรง เป็นต้น ดังนั้น หากอุปกรณ์ทั้งหลายจะเป็นโลหะซึ่งมีความสามารถในการนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าซึ่งควรจะอยู่และถูกใช้ในอุปกรณ์นั้นอย่างเดียว ก็ไม่ควรจะรั่วไหลออกมาจากวงจรไฟฟ้า แต่มันกลับเป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดอุบัติเหตุ และทำให้โครงสร้างโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นหรือแม้แต่โทรทัศน์ได้รับกระแสไฟฟ้าไปด้วย และเมื่อเราสัมผัสมันก็จะได้รับกระแสไฟฟ้า หรือถูกไฟดูด

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกวันนี้ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับมักจะมีแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลออกมาจากวงจรอาจทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้ารบกวนการทำงานของจอภาพ ลำโพง และการประมวลผล จึงมีการติดตั้งสายดินมาตั้งแต่ต้นในทุกชิ้นอุปกรณ์ ดังนั้น สายดินนอกจากจะทำให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าซึ่งรั่วไหลออกมาจากวงจรแล้ว ยังช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย

ประโยชน์ของการติดตั้งสายดิน
- เพิ่มความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ป้องกันไฟดูด
- ป้องกันกระแสไฟรั่วไหล ส่งผลให้เกิดการประหยัดไฟฟ้า และลดค่าไฟ
1. เก็บข้อมูลการเสียค่าไฟย้อนหลัง 12 เดือน
2. สอบถามจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก เช่น แอร์, ตูเย็น, ปั๊มนำ้, สระว่ายน้ำ, บ่อเลี้ยงปลา และผู้พักอาศัย
รูปการติดตั้งรุ่น 220 V
รูปการติดตั้งรุ่น ไฟ 3 เฟส 380 V
รูปการติดตั้ง A/C Heat Exchanger
รูปการติดตั้งสายดิน Grounding system
มิเตอร์ 220V 1เฟส 2 สาย
มิเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส 4สาย 380V
มิเตอร์ 3เฟส AMR (มีพาสเวิร์ด ดูค่าไฟทางเน็ตได้)
ตัวอย่างการโกงไฟ
ตัวอย่างการวัดผล ลดค่าไฟ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kesid. Report Abuse