Maturitní otázka č. 4
J. S. Bach – Preludium a fuga Es dur (fuga)

Pozor – tato fuga obsahuje některé zvláštnosti, kterými se odlišuje od učebnicově popisovaných vlastností. Takže odpovědi jsou někdy rozdílné oproti očekávanému. A někdy zase ne :-)
Email address *
Téma fugy začíná obvykle na I. nebo V. stupni tóniny (v kontrapunktu = obvyklý začátek). Zde skladba začíná na stupni:
1 point
Téma fugy končí obvykle na III. stupni tóniny. Méně často ale také na jiném tónu T. Zde téma končí začíná na stupni:
1 point
Tonální odpověď posouvá 1 tón v tématu dolů o stupeň. Tím se v odpovědi (comes) intervalově mění hlava tématu. Zde dochází ke změně melodického skoku na začátku:
1 point
Dux = téma (it. proposta, lat. subiectus/subjekt) v hlavní tónině. Zde začíná dux ve které tónině?
1 point
...a ve které tónině končí?
1 point
Comes (lat. průvodce, společník) je risposta (it. odpověď) v dominantní tónině. Zde začíná ve které?
1 point
...a ve které tónině pokračuje (cca 4. a 5. takt od zač. comes-e)?
1 point
...a ve které tónině skončí?
1 point
Teď by měla být modulační mezivěta. Zde ale mezivěta nemoduluje, je celá (má pouze 1 takt) v tónině:
1 point
V expozici vidíme reperkusi (repercusi) = rozvržení nástupu hlasů:
1 point
Reperkuse je výhodná, když hlasy nastupují v pořadí vždy jako vnější, nezakryté ostatními – např. SATB, ASTB. Nevýhodná je např. SBAT. Zde je reperkuse v expozici:
1 point
Standardní pořadí témat dle tónin je dux – comes – dux – comes. Zde je pořadí:
1 point
Provedení fugy obvykle začíná v paralelní tónině. Zde začíná v tónině:
1 point
Závěr fugy, a často i provedení obsahuje těsnu (umělou imitaci). Zde těsny:
1 point
Závěr fugy, a často i provedení obsahuje těsnu (umělou imitaci). Zde těsnu/y vidíme v:
1 point
Těsna probíhá nejméně ve 2 hlasech, ale jsou i složitější ve více (3, 4, 5...). Kolik (nejvíce) hlasů se zde účastní těsny?
1 point
Závěr fugy poznáme podle návratu hlavní tóniny. Zde závěr začíná v tónině:
1 point
Kodu ve fuze poznáme podle homofonní syrytmické faktury, mívá více hlasů než zbytek fugy, někdy je stavěná naopak monofonně jako kadence (běhy, pasáže, zastavení v tempu – ad lib. apod.). Zde vidíme jednoznačně:
1 point
Fuga má končit v hlavní tónině (mimochodem u mollových skladeb bývá poslední akord ve stejnojmenné dur = tzv. pikardská tercie). Zde skladba končí v tónině:
1 point
Tato fuga obsahuje některé odchylky proti standardní stavbě. Co je charakteristické pro tuto fugu?
1 point
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy