Tìm cộng sự

Bạn thích trò chơi với các con chữ? Thích soi lỗi câu từ, soi từng dấu chấm, phẩy, các câu tagline, bảng quảng cáo, ...? Thích sáng tạo với câu từ, thỉnh thoảng chỉ là đảo trật tự câu hay thay từ đồng nghĩa? Bạn viết khỏe, viết dai và không bị nghẽn idea dù viết hàng trăm bài mô tả 1 cái chậu hoa? Chúng tôi đang cần bạn!
Đây là công việc bán thời gian, công việc chính là viết (in box hoặc out of the box), thỉnh thoảng có một vài công việc nhàm chán, máy móc khác, nhưng bạn vẫn có thể sáng tạo trong cái nhàm chán đó!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question