Vývoj posuzovacích škál pro diagnostiku dětských obtíží - dotazník B (fialový dotazník)
Děkujeme, že jste se rozhodl/a podpořit náš výzkumný záměr při zlepšování psychologické diagnostiky dětí a mládeže v České republice. Jsme společnost ePsycholog online, s.r.o., a naše metody by v budoucnu měly sloužit pro screening obtíží různého druhu, vyskytujících se u malé, ale nezanedbatelné části populace (jako např. ADHD, specifické poruchy učení, úzkost a deprese atd.). Do jejich přípravy je zapojeno několik předních odborníků z řad českých psychologů a psychometriků.

Na následujících stránkách vám předložíme sérii různých otázek, které se budou týkat typického chování, návyků či charakteristik vašeho dítěte, případně pak rodinné anamnézy (tedy zda se podobné obtíže neobjevily rovněž u některých přímých příbuzných vašeho dítěte). Všechny tyto informace jsou podle našeho názoru důležité při diagnostice daných obtíží. Hned na úvod se vás navíc zeptáme na otázky týkající se např. věku a pohlaví vás i vašeho dítěte, rodinné situace, vašeho vzdělání atp.

Naprosto všechny otázky v celém dotazníku jsou vždy nepovinné a všechny můžete přeskočit, pokud na ně nebudete chtít odpovídat. Celý výzkum je plně anonymní, tj. nesbíráme žádné osobní údaje, které by mohly vést k vaší identifikaci. Účast v tomto výzkumu je dobrovolná a není nijak odměněna. Svou účastí však přispějete k budoucí včasnější diagnostice různých symptomů a pomůžete tak dalším rodičům a jejich dětem. Většina otázek je číslována, čísla však nemusí jít popořadě - slouží pouze pro snazší identifikaci otázek. Na konci dotazníku budete mít možnost se k jeho obsahu či formě vyjádřit.

Záměrně jsme se rozhodli nesbírat e-mailové adresy z důvodu zachování soukromí a anonymity. Přesto bychom byli rádi za kontakt na každého, kdo se účastnil pilotního sběru dat a přál by si být v budoucnu kontaktován ohledně novinek, pokrocích ve vývoji služby ePsycholog, případně poděkování za pomoc při prvotních fázích vývoje služby. Pokud proti poskytnutí vlastní e-mailové adresy nic nemáte, můžete nám ji poskytnout prostřednictvím formuláře zde: https://goo.gl/yGBHwp . Protože e-mailovou adresu zadáte na zvláštní formulář, nemůže být spojena s Vašimi odpověďmi na kterýkoli z našich dotazníků.

Pokračováním v tomto dotazníku prohlašujete, že jste četl/a výše uvedený text a porozuměl/a jste jeho smyslu. Souhlasíte s vaší účastí v uvedeném výzkumném projektu a rozumíte, že můžete tento souhlas odmítnout, případně svobodně a bez udání důvodů z výzkumu odstoupit. Zároveň souhlasíte s tím, že tímto způsobem pořízená a plně anonymizovaná data mohou být použita i k jiným výzkumným účelům jinými výzkumníky.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy