ใบสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการ ASEAN Entrepreneur Club
(เอกสารนี้ถือเป็นใบแจ้งหนี้)
หลักสูตร
อบรมในประเทศ 3 วัน (14-16 มิถุนายน 2560)
ศึกษาดูงาน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 4 วัน 3คืน ( 26-29 กรกฎาคม 2560 )
ศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน (6-9 สิงหาคม 2560 )
ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการ AEC Club คลิ๊ก!!
กรุณาเลือกหลักสูตรการเข้าอบรม (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร) *
Required
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชื่อ-นามสุกล ตามหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เพศ *
Required
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ
Your answer
เลขที่หนังสือเดินทาง *
Your answer
วันหมดอายุ *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ *
Your answer
มือถือ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ทะเบียนรถ (สำหรับนำรถเข้า NIDA/C asean)
Your answer
การรับประทานอาหาร *
Required
ประเภทห้องพัก (สำหรับผู้ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย) โปรดระบุ
โรคประจำตัว (โปรดระบุ)
ข้อมูลสถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ประเภทธุรกิจ/หน่วยงาน *
Required
ลักษณะสินค้า *
Your answer
สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม *
Your answer
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน *
Your answer
เลขที่บัตรประจำประชาชน *
Your answer
การติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อผู้ประสานงาน *
Your answer
ตำแหน่ง/ฝ่าย *
Your answer
มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ความคาดหวังที่จะได้รับจากโครงการนี้
Your answer
3 คำถาม ที่คุณต้องการคำตอบจาก AEC Club
Your answer
ท่านทราบข่าวโครงการจาก *
ราคาค่าลงทะเบียน
คอร์สเฉพาะภายในประเทศ (14-16 มิถุนายน 2560)
พิเศษ 25,850 บาท
จากราคาปกติ 30,850 บาท
คอร์สเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย (26-29 กรกฎาคม 2560) 4 วัน 3 คืน
พิเศษ 55,850 บาท
จากราคาปกติ 65,850 บาท
คอร์สเฉพาะประเทศมาเลเซีย(6-9 สิงหาคม 2560) 4 วัน 3 คืน
พิเศษ 41,850 บาท
จากราคาปกติ 49,850 บาท
คอร์สเต็มโปรแกรม ทั้งในและต่างประเทศ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย)
พิเศษ 111,550 บาท
จากราคาปกติ 138,850 บาท

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามเกณฑ์ที่ทางกรมสรรพากรกำหนด
เงื่อนไขราคาพิเศษ
1. สามารถจองสิทธิ์ราคาพิเศษ(ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560) โดยการชำระงินค่ามัดจำ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังทำการสมัครโครงการ
2. และสามารถชำระเงิน ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
การชำระเงิน
กรุณากรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจน และปฏิบัติตามขั้นตอนในการชำระเงินค่าลงทะเบียน (ทำได้ 2 ช่องทาง) ดังต่อไปนี้

1. ชำระโดยเงินสด โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขานิด้า ในนาม
“สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สำนักฝึกอบรม” เลขที่ 944-0-00857-2
พร้อม แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay in) มาที่ 0-2375-1092
2. ใช้แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สำนักฝึกอบรม" และ
จัดส่งมาที่“สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 14 อาคาร
สยามบรมราชกุมารี 118 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพฯ
10240”
เอกสารประกอบการสมัคร
1) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าแรก (สำหรับผู้ที่เลือกเดินทางศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย)
2) หลักฐานการชำระเงิน/สลิปการโอนเงิน

ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่
โทรสาร 02-375-3490 มือถือ 083-599-7895 (คุณไอยริน)หรือ
อีเมล์ nida.aec.club@gmail.com

*ทุกช่องทาง หลังจากดำเนินการแล้ว กรุณาโทรแจ้งยืนยันอีกครั้งที่หมายเลข 083-599-7895(คุณไอยริน) , 082-727-3799
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy