แบบประเมินคุณภาพการให้บริการสำนักแนะแนวและทุนกู้ยิืมเพื่อการศึกษา
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ *
1.2 ชั้นปี *
1.3 คณะที่กำลังศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms