แบบฟอร์มสมัครทดสอบความรู้ เรื่อง เชียงใหม่ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต (หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่)
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่" วันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อทีม *
-นักเรียน/นักศึกษาให้ใช้ชื่อโรงเรียนของท่าน -ประชาชนให้ตั้งชื่อทีมของท่านเอง
Your answer
ประเภทการสมัคร *
ชื่อผู้สมัครคนที่ 1 *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
E-mail ต้องเป็นของ gmail เท่านั้น
Your answer
ชื่อผู้สมัครคนที่ 2 *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
E-mail ต้องเป็นของ gmail เท่านั้น
Your answer
หมายเหตุ
1.ในวันเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาด้วย
2.ให้นำโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) คอมพิวเตอร์พกพา (notebook) แท็บเล็ต (tablet) มาในวันสอบเพื่อใช้ในการสอนด้วย
3.สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าร่วมสมัครได้ประเภทละไม่เกิน 2 ทีม
4.กำหนดวันทดสอบความรู้ วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์1 ลงทะเบียนเวลา 9.00 - 10.00 น.
ผู้ติดต่อประสานงาน
1.นางศิริริตน์ อินทรกำแหง โทร 081-5304277
2.นางสาววันทนีย์ ศรีบุญเรือง โทร 089-8558213
3.นางวรัญญา กรรมสิทธิ์ โทร 090-8914548
4.นายธีร์ธวัช เรืองมณี โทร 096-5429291
หรือติดต่อ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร 053-023744
Facebook : http://www.facebook.com/www.tonkaew.ac.th/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service