Prihláška do občianskeho združenia
Občianske združenie Globálne vzdelávanie, zdravie a veda v športe je združenie, kde je členstvo individuálne a kolektívne. Individuálni členovia participujú na projektoch združenia buď ako lektori, učitelia, tréneri, vedci, psychológovia, lekári, fyzioterapeuti, asistenti, prednášajúci, moderátori, hovorcovia alebo kolektívni členovia ako organizátori podujatí, partneri v projektoch, môžu to byť školy, univerzity, a.s., s.r.o., asociácie, nadácie, organizácie, inštitúcie, spoločnosti, kluby, zväzy, a i.
Členovia poskytujú občianskemu združeniu 2% z daní, prispievajú do publikácií a výstupov z projektov a aktivít združenia.
Stanovy združenia a informácie sú zverejňované v Blogoch. Blog č.1 :

http://fliphtml5.com/wdib/znvp

V tomto Blogu č.1 je možné si vytlačiť Prihlášku, vyplniť ju, podpísať, odskenovať, príp.odfotiť a poslať ju emailom alebo facebook messengerom (SadeckyDusan). Alebo údaje vyplniť tu v elektronickej prihláške.

Účet občianskeho združenia je vo VÚB. Platbu môžete previezť vkladom na účet ( IBAN : SK82 0200 0000 0034 4095 7459 BIC : SUBASKBX ) alebo prevodom na účet cez Váš Internet banking alebo cez webovú stránku :

https://www.freewebstore.org/sport/

hlavička občianskeho združenia s charakterom činnosti
Dátum vyplnenia a vstup do občianskeho združenia
MM
/
DD
/
YYYY
Členstvo : individuálne alebo kolektívne (viď stanovy)
Platba členského
Meno a priezvisko (Individuálny člen) /// Názov spoločnosti (Kolektívny člen)
Your answer
Dátum narodenia (Individuálny člen) /// IČO (Kolektívny člen)
Your answer
Číslo ID karty-OP (Individuálny člen) /// DIČ (kolektívny člen)
Your answer
Adresa
Your answer
Zamestnania (Individuálny člen) /// Hlavná činnosť (kolektívny člen)
Your answer
Prihlásenie sa, návšteva, Like - do sociálnych sietí do o.z. :
Emailová adresa (ak je gmail, tak ten)
Your answer
Mobil
Your answer
Webová stránka
Your answer
Publikačná činnosť, funkcie, kvalifikácie, akreditácie, certifikáty, spôsobilosti v nasledujúcich oblastiach :
Oblasť VZDELÁVANIE (formálne, informálne, neformálne, školstvo, CŽV,...)
Your answer
Oblasť ŠPORT, (aké druhy športu)
Your answer
Oblasť ZDRAVIE, ZDRAVOTNÍCTVO A MEDICÍNA
Your answer
Oblasť VEDA, VÝSKUM a VÝVOJ (v akej oblasti)
Your answer
Oblasť PEDAGOGIKA A PSYCHOLÓGIA
Your answer
Oblasť PRÁVO, POLITIKA A EKONÓMIA
Your answer
Možné príspevky, dary, participácia, a i. pre o.z. najmä pri projektoch
Your answer
Odoslaním tohto dotazníka rešpektujem stanovy občianskeho združenia Globálne vzdelávanie, zdravie a veda v športe, súhlasím aby občianske združenie využívalo moje vedomosti, zručnosti, kompetencie, spôsobilosti a certifikáty pre činnosť občianskeho združenia a naopak mi umožňovalo zapojenosť ma do svojich aktivít a činností (v prípade aktívneho člena). Odoslaním tohto dotazníka a zaplatením členského príspevku (v prípade aktívneho člena) suhlasím s členstvom v občianskom združení Globálne vzdelávanie, zdravie a veda v športe.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service