015619 / 07.03.2020 г., тема: "Портфолио на учителя"
Квалификационен курс на тема:"Портфолио на учителя"
Предназначение: за учители от всички образователни степени
Анотация: Учителите се запознават с целитие и принципите на съставяна на портфолиото като средство за мотивация и усъвършенстване на професионалните умения на учителя. Разглеждат се отделните части на портфолиото. Ще бъдат представени и сравнени варианти на "философия на преподаването" и изработени примерни варианти на портфолио като инструмент за разпознаване и диференцирано оценяване на качеството на дейността на учителя.
Ръководител на курса: доц. д-р Д.Чакърова
Индивидуална такса на курсист: 50 лв.
Време на провеждане: 07.03.-08.03.2020 г.
/8 ч. присъствени и 8 ч. онлайн/
Хорариум – 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна

След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


За участие в курса е необходимо преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 015619

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg

Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Your answer
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Your answer
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
Your answer
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse