Registration for Launch of 2017 PAPI || Đăng ký tham gia Công bố Báo cáo PAPI 2017
You are cordially invited to the Official Launch of The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) 2017.

Trân trọng kính mời Quý vị tới dự Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số Quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017!

Địa điểm | Venue: Grand Ballroom, Ground Floor/Tầng Trệt, Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Mã, Hà Nội

Thời gian | Time: From 08:00AM-11:30AM, Wednesday 4 April 2018 || Từ 8:00-11:30 sáng Thứ 4 ngày 4 tháng 4 năm 2018

Please see the 2017 Launch agenda at http://congbo2017.papi.org.vn/eng/ | Xin mời theo dõi chương trình cập nhật tại http://congbo2017.papi.org.vn/

For more information about PAPI, please see the snapshot of PAPI below or visit www.papi.org.vn

Để biết thêm về PAPI, vui lòng tham khảo bản giới thiệu nghiên cứu PAPI dưới đây hoặc trang web www.papi.org.vn.

Please register below | Mời đăng ký tham dự
Your Full Name, Please! || Vui lòng cho biết Họ và Tên *
Your Organisation, Please! || Vui lòng cho biết Quý vị đến từ cơ quan/tổ chức nào! *
Your Job Title, Please || Vui lòng cho biết chức vụ của Quý vị! *
Your Email, Please! || Vui lòng cho biết email của Quý vị! *
We will confirm your valid registration via your email on 2 April 2018. || Chúng tôi sẽ xác nhận đăng ký của Quý vị là hợp lệ qua email vào sáng ngày 2 tháng 4 năm 2018!
How Did You Know about PAPI? || Quý vị biết đến Chỉ số PAPI qua kênh thông tin nào?
Do you wish to receive 2017 PAPI e-books? || Vui lòng cho biết Quý vị có muốn nhận Báo cáo PAPI 2017 qua email?
Giới thiệu về Chỉ số PAPI (2009-2017)
Captionless Image
Snapshot of PAPI (2009-2017)
Thank you very much for your interest! || Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý vị!
We look forward to welcoming you at the Official Launch of the 2017 PAPI Report!

Rất mong được tiếp đón Quý vị tại Hội nghị Công bố Báo cáo PAPI 2017!

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service