ขอแจ้งเลื่อนนัดจากสถานการณ์ COVID-19
สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกผู้ใหญ่ รพ.รามาธิบดีที่ต้องการความช่วยเหลือขอเลื่อนนัดตรวจจากสถานการณ์โรค COVID-19
ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวันนัดหมายใหม่ผ่านทาง RAMA app หรือช่องทางตามที่ท่านระบุไว้ในแบบสอบถามฉบับนี้ โดยใช้ระยะเวลา 3-5 วันทำการในการเลื่อนวันนัดหมายใหม่
หมายเหตุ: ทางโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกสามารถเลื่อนนัดหมายได้เฉพาะผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไขกระดูกที่มีนัดกับแพทย์ทางโลหิตวิทยาเท่านั้น แพทย์อื่นนอกเหนือจากนี้ทางโครงการไม่สามารถรับเรื่องและจัดการต่อให้ท่านได้ ท่านสามารถเลื่อนได้ผ่านทาง RAMA app ขออภัยในความไม่สะดวก
ชื่อ-นามสกุล *
เลขบัตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (HN) *
ชื่อแพทย์ที่ต้องการเลื่อนนัด *
วันนัดเดิมที่อยู่ในระบบ *
MM
/
DD
/
YYYY
ท่านต้องการเลื่อนนัดออกไปนานเท่าไร กรุณาระบุกี่วัน หรือ กี่เดือน (นับจากวันที่ติดต่อเข้ามาในระบบ) *
ขณะนี้อาการเจ็บป่วยของท่านเป็นอย่างไร *
จำนวนยาที่ท่านได้รับจากแพทย์โลหิตวิทยา มีเพียงพอจนถึงวันที่ท่านต้องการเลื่อนนัดหรือไม่ *
กรณียามีจำนวนไม่เพียงพอ กรุณาระบุ (1) ชื่อยา (2) วิธีรับประทานยา (3) จำนวนยาที่เหลืออยู่ (นับจากวันที่ติดต่อเข้ามาในระบบ)
ท่านต้องการความช่วยเหลืออื่นๆนอกเหนือจากการเลื่อนนัดหรือไม่ *
ช่องทางการติดต่อกลับเพื่อทราบวันนัดหมายใหม่ *
กรณีต้องการทราบวันนัดหมายใหม่ผ่านทางไลน์ หรือ ข้อความ SMS กรุณาระบุ ID line หรือเบอร์โทรศัพท์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse