ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz (aktualizacja obszaru rewitalizacji) - 8.12.2016 - 8.1.2017
Szanowni Państwo,

Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020. Pierwszym etapem przed przystąpieniem do procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy. Badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie gminy Stary Sącz, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji.

Rewitalizacja - rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (Ustawa o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 r.).

Obszar zdegradowany - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa
w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar rewitalizacji w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% całkowitej powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% ogólnej liczby mieszkańców gminy (Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie najistotniejszych obszarów zdegradowanych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie do celów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms