แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) ของกระทรวงคมนาคม
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการด้านภูมิสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม จัดทำขึ้น เพื่อนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดไปปรับปรุงและพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กรุณาทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เลือก และกรอกข้อความแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy