Упитник

Овај УПИТНИК је део пројекта „Могућности и значај коришћења друштвених мрежа посредованих интернетом за унапређење односа с јавношћу Војске Србије“, који се реализује у оквиру програма докторских студија на Факултету за културу и медије, а у сарадњи са Министарством одбране Републике Србије.

Да бисмо реализовали планирано истраживање неопходна нам је ваша сарадња. Обраћамо Вам се са молбом да учествујете у нашем истраживању тако што ћете одвојити део свог времена да пажљиво прочитате УПИТНИК и одговорите на сва постављена питања.

УПИТНИК се састоји од већег броја тврдњи или исказа у којимa се говори о коришћењу и улози друштвених мрежа у унапређењу односа са интерном и екстерном јавношћу Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту упитника МО и ВС).

Питање на које Ви треба да одговорите у вези са сваком наведеном тврдњом гласи:
У којој мери или којем степену се Ви лично с л а ж е т е са оним што се износи у конкретној тврдњи?

Своје слагање или неслагање можете изразити бирањем једне од опција које се налазе поред сваког исказа, а чије значење је:
1 = Уопште се не слажем
2 = Углавном се не слажем
3 = Неодлучан сам, немам мишљење
4 = Углaвном се слажем
5 = Потпуно се слажем

Анкетирање је анонимно. Ваши одговори биће шифрирани и компјутерски обрађени.
Сматрамо да ће Ваши потпуно искрени и отворени одговори бити од изузетне користи за анализу поменуте проблематике, а све са циљем унапређења комуникације Министарства одбране и Војске Србије са укупном јавношћу.

Хвала на сарадњи!

На почетку, неколико уобичајених питања која су неопходна за статистичку анализу података.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question