แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
แบบแจ้งความประสงค์เรียนต่อโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ม.4 ปีการศึกษา2563
แบบแจ้งความประสงค์ฯนี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วันสมัครจริง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในภายหลัง โดยผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานและส่งใบสมัคร ตามที่โรงเรียนกำหนด เท่านั้น (กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว ต่อผู้สมัคร 1 คน)
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด/
MM
/
DD
/
YYYY
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน *
Your answer
ผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน (ไม่ต้องมีขีด) *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน) * *
Your answer
ชื่อ – สกุลบิดา *
Your answer
อาชีพบิดา *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์บิดา
Your answer
ชื่อ- สกุลมารดา *
Your answer
อาชีพมารดา *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มารดา
Your answer
ผู้ปกครองคือ *ถ้าเป็นบุคคลอื่น (ระบุชื่อและความสัมพันธ์ เบอร์โทร)บิดามารดาอื่นๆ:
มีความประสงค์จะสมัครเข้า ม.4 แผนการเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. Report Abuse