Szkolenie dla kadr organizacyjnych Orkiestr - zgłoszenie
Warszawa, 30 września - 1 października 2017r.
Email address *
Informacja o szkoleniu
UWAGA!!! termin zgłoszeń przedłużony do 14 września!

Szkolenie dla kadr strażackich Orkiestr dętych będzie składać się z dwóch części. Pierwszą z nich, dotyczącą aspektów formalno-prawnych funkcjonowania strażackich Orkiestr wypełni treść dotycząca podstawowych zasad funkcjonowania (w tym zakładania) małych stowarzyszeń, wymogów formalnych, obowiązków sprawozdawczych, podstawowych zasad funkcjonowania władz i relacji ze środowiskiem lokalnym, samorządem, pozyskiwania środków na działalność. Szkolenie poprowadzą Katarzyna Standerska i Małgorzata Bugaj - założycielki Fundacji CEdR, pracujące w latach 2013-2016 w projekcie LOWES, stale edukujące i wspierające m.in. Ochotnicze Straże Pożarne w zakresie formalno-prawnym, księgowym, a także pozostałych aspektach zarządzania organizacjami pozarządowymi. Szczegółowy zakres szkolenia będzie uzupełniany o wskazane w zgłoszeniach potrzeby uczestników.

Drugą część szkolenia przeprowadzi Roman Głowacki - Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych "Wieniawa", prowadzącego Orkiestrę "Wieniawa" z Raciborowic. Szkolenie będzie dotyczyło nowoczesnego podejścia do komunikacji w Orkiestrze i wizerunku Orkiestry na zewnątrz, jej promocji.

Zajęcia będą odbywały w Warszawie. Początek 30 września br. o godz. 10:00, zakończenie po obiedzie w niedzielę ok. godz. 14:00. Warsztaty są finansowane ze środków projektu, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Maksymalna liczba osób z jednej OSP to 2 osoby. Dodatkowa liczba osób reprezentujących jedną OSP możliwa w przypadku odpowiedniego uzasadnienia i wolnych miejsc niewykorzystanych przez inne OSP.

Termin zgłoszeń do 11 września 2017r. na podstawie niniejszego zgłoszenia. Osoby, które wcześniej nie przystąpiły do projektu obligatoryjnie muszą wypełnić ankietę wstępną-ewaluacyjną. Wypełnioną ankietę należy przesłać w niniejszym forularzu google, a podpisaną (po otrzymaniu potwierdzenia z wypełnieniem na skrzynkę) przesłać skanem na adres orkiestryosp@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa. Ankieta dostępna pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOjvd6c-hpoFpPDwS8mwwbGDd2KE1nNueKWmVj6Vvlg2p5Xw/viewform

Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29
ps@zg.zosprp.pl

ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796
e-mail: orkiestryosp@gmail.com

„Pracownia liderów orkiestrowych” Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms