DOTAZNÍK PRO ŽÁKY - v rámci projektu Silní bez násilí (podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách) reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0100
Vážené žačky,
Vážení žáci,

dovoluji si Vás požádat o spolupráci při výzkumu školního klimatu, který uskutečňuji na Vaší škole. Jeho cílem je zjistit, jak ovlivňuje projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ klima ve škole. Dotazník budete vyplňovat před a po proběhnutí projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ.

V následujícím dotazníku CES (Classroom Environmental Scale) jsou uvedena tvrzení týkající se klimatu školy. Dotazník není žádný test a nemá žádné správné odpovědi, je také anonymní a k dotazníkům nebude mít nikdo z Vaší školy přístup, slouží pouze pro projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ a pro vědecké účely. Pozorně si prosím přečtěte jednotlivé věty a zvolte buď možnost ANO, pokud s tvrzením souhlasíte nebo možnost NE, pokud s tvrzením nesouhlasíte. Na konci prosím vyberte svoji třídu, školu a pohlaví.

NEZAPOMEŇTE NA ZÁVĚR KLIKNOUT NA TLAČÍTKO ODESLAT (SUBMIT), ČÍMŽ DOTAZNÍK ODEŠLETE.

Děkuji za ochotu a Váš čas.

Jakub Řezníček
evaluátor projektu Silní bez násilí
silnibeznasili@gmail.com

Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service