แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ระดับการศึกษา
Clear selection
4.ผู้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ *
Clear selection
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. จัดรูปแบบหน้าจอ เช่น รูปภาพ ตัวอักษรและสีมีความเหมาะสม
2. การจัดกลุ่มข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
3. คำอธิบาย คำแนะนำต่างๆชัดเจน
4. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
5. ความเร็วในการเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูล
6. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
7. ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการ
8. ช่องทางในการติดต่อและให้ข้อเสนอแนะ
9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
Clear selection
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านใดบ้าง
ข้อเสนอแนะ
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy