Biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" Balvu novada IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA
Aptauja paredzēta biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” 2015.-2020. gada Stratēģijas rīcības plāna īstenošanas efektivitāti, finansējuma izlietojuma ietekmi uz izvirzītajiem mērķiem un 2023. – 2027. gada plānošanas perioda prioritāšu noskaidrošanai.
-
Aptaujas anketu mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Partnerības SVVA attīstības stratēģijas ietekmi uz Balvu novada teritoriju kā arī noskaidrot iedzīvotāju vajadzības, kuras turpmāk risināt ar LEADER projektiem.
-
Aptaujas anketas ir anonīmas, tās rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā!


Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Ar ko Jums saistās Partnerība? (atzīmēt vienu atbildi) *
Required
2. Kāda ir Jūsu saistība/pieredze ar Partnerību? (iespējams atzīmēt vairākas atbildes) *
Required
3. Kāpēc Jūs NEpiedalāties Partnerības organizētās projektos? (atbild tie, kuri NAV piedalījušies)
4.Kā, Jūsuprāt, vislabāk saņemt informāciju par Partnerībā notiekošo?  *
Required
5. Novērtējiet partnerības darbību šādos aspektos (1 – nepiekrītu, 2 – drīzāk nepiekrītu, 3 –  drīzāk piekrītu, 4 – piekrītu). *
1.Nepiekrītu
2.Drīzāk nepiekrītu
3.Drīzāk piekrītu
4.Piekrītu
Partnerība ir atvērta novada iedzīvotāju idejām
Partnerība ir aktivizējusi novada ļaudis darboties
LEADER projekti ir snieguši atbalstu novada attīstībai
Partnerība ir veicinājusi jaunu darba vietu rašanos
Partnerība ir veicinājusi uzņēmējdarbības attīstību novadā
Partnerība ir sniegusi atbalstu tūrisma infrastruktūras attīstīšanai
Partnerība ir sekmējusi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (piem., muzeji, sakrālā arhitektūra)
Partnerība ir sniegusi atbalstu brīvā laika pavadīšanai (aprīkojums, tērpi, apmācības - interešu pulciņiem u.tml.)
Partnerība ir sniegusi atbalstu sociālo un veselības iniciatīvu attīstībai
Partnerība ir veicinājusi dažādu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
Partnerība ir uzlabojusi publisko infrastruktūru (piem., parki, peldvietas, sporta un rotaļu laukumi)
Informācija par īstenotajiem projektiem un to piedāvājumu ir bijusi pietiekama
6.Ja Jūsu rīcībā būtu noteikta naudas summa (piemēram, 100 zelta gabali), ko vajadzētu piešķirt Partnerības stratēģijas īstenošanai, kā Jūs to sadalītu procentuāli pa jomām (kopā summai jābūt 100)?
Nav būtiskākais kritērijs
5 gb
10gb
15gb
20gb
25gb
30gb
35gb
40gb
45gb
50gb
55gb
60gb
65gb
70gb
75gb
80gb
85gb
90gb
95gb
100gb
Mikro un mazā uzņēmējdarbība laukos
Produktu un pakalpojumu realizēšana tirgū, t.s., produktu zīmolu izstrāde
Īsās pārtikas piegādes ķēdes, tirdzniecības vietas izveide/labiekārtošana
Sadarbība un kooperācija starp vietējiem ražotājiem stiprināšana
Apmācības uzņēmējiem
Attālinātās nodarbinātības centru izveide
Dabas un kultūras objektu sakārtošana
Teritorijas sakārtošana pakalpojumu sasniedzamībai
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Viedo ciemu attīstībai
Zaļās ekonomikas atbalstam
Visa veida inovācijām, kas uzlabo vietējo dzīves kvalitāti
Pūļa finansējuma (crowdfunding) iniciatīvām
Cits, šeit neminēts virziens
Clear selection
6.1.Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "Cits, šeit neminēts virziens", lūdzu precizējiet kāds tas būtu?
7. Lūdzu, novērtējiet pārtikas sistēmu Ziemeļlatgales partnerības teritorijā? *
Pilnībā piekrītu
Daļēji piekrītu
Nav viedokļa
Daļēji nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu
Tās dalībnieki ir identificēti
Ir atbilstoša infrastruktūra
Vietējie piegādātāji spēj nodrošināt ar pamata produkciju (dārzeņi, augļi, piena produkti, gaļa)
Notiek tieša komunikācija starp vietējiem piegādātājiem un patērētājiem (pašvaldības, skolas, ēdinātāji)
Teritorijā darbojas īsās pārtikas piegādes ķēdes
Patērētāji dod priekšroku vietējai produkcijai
Potenciālie piegādātāji ir atrodami sociālajos tīklos
VRG teritorijā (vismaz administratīvajā centrā) notiek organizēta produkcijas tirdzniecība -regulāri (tirdziņi vismaz 1x mēnesī vai vietējo produktu veikals)
8.Kāda Jūsuprāt, būtu Ziemeļlatgales partnerības loma pārtikas sistēmā? *
Required
9. Ar kādām pārtikas sistēmas ieinteresētajām pusēm Jūsuprāt Partnerība ir izveidojusi sadarbību savā teritorijā? *
Required
10. Vai un kādas rīcības esat identificējuši iekļaušanai Partnerības nākošā perioda stratēģijā saistībā ar pārtikas īsajām piegādes ķēdēm? *
Required
11. Vai un kā  būtu jāplāno sadarboties ar citām Vietējās rīcības grupām (partnerībām) vienotu pārtikas īso piegādes ķēžu atbalsta sistēmas izveidošanā? *
12.Neskaidrie jautājumi, komentāri, priekšlikumi.
13.Jūsu dzimums: *
14.Jūs dzīvojat(lūgums nosaukt apdzīvotu vietu) *
15.Jūsu vecums: *
16.Jūsu pamatnodarbošanās (viena) ir *
Paldies par iesaisti un dalību!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy