SLOVAK_AD Women in Architecture 1975-2015

Je to už 40 rokov, čo AD vydal v auguste 1975 číslo o ženách v architektúre. Editorka, Monica Pidgeon, poslala listy 100 ženám - architektkám s otázkou: Čím môžu ženy prispieť, čím muži nemôžu (a naopak), a aké sú výhody, alebo nevýhody byť ženou v architektúre. Chceme vedieť, čo sa odvtedy pre ženy zmenilo a ponúkame niekoľko jednoduchých otázok. Vyplnenie dotazníku by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút. Stále je menšie zastúpenie žien v architektúre a Vaše odpovede v tomto prieskume pomôžu lepšie pochopiť prečo je to tak. Vaše odpovede sú dôverné a zostávajú v anonymite.

  1. O Vás

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. Práca

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Rodina

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Ženy v porovnaní s mužmi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Práca žien

  Kto je pre Vás najinšpiratívnejšou ženou pracujúcou v architektonickom prostredí? Ku každej kategórii uveďte, prosím, meno.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. V krátkosti

  This is a required question

  Ďakujeme!!