ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αγαπητέ συνεργάτη,

Για να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε αρχικά την προτεινόμενη επένδυση σας και να εξετάσουμε κατά πόσο εμπίπτει στις πρόνοιες του σχεδίου, παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά και απαντήσετε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο.

Με την συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου, αρμόδιος λειτουργός εκ μέρους της Eurosuccess Consulting Θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

** Η Eurosuccess Consulting ακολουθεί πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργαστούν αυστηρά από την Eurosuccess Consulting σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕU και γενικά με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Σημαντικό!!! Προτού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, σας παρακαλούμε όπως μελετήσετε την σύντομη περιγραφή του Σχεδίου, πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:
Ονοματεπώνυμο/Υπεύθυνος Επικοινωνίας *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας *
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) επικοινωνίας *
Νέα ή Υφιστάμενη Επιχείρηση *
Επωνυμία Επιχείρησης (εάν είναι νέα, σημειώστε το ονοματεπώνυμο σας) *
Τύπος Επιχείρησης; *
Αν είστε εταιρεία (ΛΤΔ), χρονολογία σύστασης
Διεύθυνση Επιχείρησης (αν είναι υφιστάμενη)
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου εκπροσώπου Επιχείρησης *
Σύντομη περιγραφή δραστηριότητας επιχείρησης *
Aριθμός εγγραφής της επιχείρησης, στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. *
Ποιες επενδύσεις θα σας ενδιέφεραν προς υλοποίηση σε σχέση με τα πιο κάτω(δύναται να γίνει συνδυασμός των πιο κάτω πηγών) *
Required
Παρακαλούμε όπως περιγράψτε συνοπτικά την επενδυτική σας πρόταση *
Γνωρίζετε περίπου το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσετε; *
Εάν ναι παρακαλώ συμπληρώστε το ύψος της επένδυσης (εξαιρουμένου του ΦΠΑ και με βάση τις επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων του σχεδίου)
Κατά τα τρία τελευταία έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα (2019, 2020, 2021) έχετε λάβει ΕΓΚΡΙΣΗ/ΕΙΣ σε Σχέδια Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis); *
Εάν ναι, ποιο ειναι το συνολικό ύψος των πιο πάνω εγκρίσεων;
Γνωρίζετε ότι σε περίπτωση έγκρισης σας στο συγκεκριμένο Σχέδιο, ποσοστό ύψους από 40% θα αποτελεί δική σας συμμετοχή, δηλαδή θα είναι δική σας οικονομική συμμετοχή - ιδίων κεφαλαίων (επιχείρησης ή/και μετόχων), η οποία θα πρέπει να αποδειχθεί από το στάδιο της αίτησης μέσω ιδίων κεφαλαίων ή έγκρισης δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα; *
Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επένδυση εγκριθεί, η ιδία συμμετοχή (40% της συνολικής επένδυσης) θα προέλθει από: (δύναται να γίνει συνδυασμός των πιο κάτω πηγών) *
Required
Η επιχείρηση σας είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα ''ΑΡΙΑΔΝΗ'' https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/Home.aspx *
Από που μάθατε για την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες της; *
Required
Αν ενημερωθήκατε από συνεργάτη μας, ποιος συνεργάτης μας σας έχει προτείνει την Eurosuccess Consulting;
Σας ευχαριστούμε! Θα μελετήσουμε το περιεχόμενο των απαντήσεων σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός μίας εβδομάδας απο την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Για περισσότερες υπηρεσίες του Οργανισμού μας, πατήστε https://www.eurosc.eu/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy