Εργαστηριακό Σεμινάριο: Αξιοποίηση ηλεκτρονικών φορμών για τη δημιουργία και αυτόματη βαθμολόγηση μαθητικών τεστ με ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου 29/1/2014

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Περιγράψτε στις παρακάτω κλίμακες, που τοποθετείτε τον εαυτό σας ως προς την ικανότητα - δεξιότητα - εξοικείωσή σας με το αντίστοιχο πεδίο χρήσης του Η/Υ. Για το σεμινάριο δεν χρειάζεται μεγάλη εξοικείωση, οι πληροφορίες ζητούνται για να δημιουργηθούν ισοδύναμες ομάδες και να σχεδιαστεί η εκπαιδευτική προσέγγιση.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question