สำรวจความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
1.รูปแบบและการใช้งาน *
ความหมายระดับความพึงพอใจ 1 = ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 2 = ควรปรับปรุง 3 = ปานกลาง 4 = ดี 5 = ดีมาก
1
2
3
4
5
1.1 การจัดเมนูหรือหมวดหมู่สามารถใช้งานง่าย
1.2 ระบบข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
1.3 ระบบสามารถช่วยสนับสนุนการทำงาน
1.4 ระบบช่วยควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
1.5 ระบบสามารถทำงานได้รวดเร็วไม่ติดขัด
2.ระบบความปลอดภัย *
ความหมายระดับความพึงพอใจ 1 = ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 2 = ควรปรับปรุง 3 = ปานกลาง 4 = ดี 5 = ดีมาก
1
2
3
4
5
2.1 การเข้าใช้ระบบฯ มีความง่ายต่อการ ใช้งานเพียงใด
2.2 ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
2.3 กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานช่วยให้ระบบมีความปลอดภัย
2.4 ระบบช่วยให้ท่านเก็บข้อมูลการทำงานได้ดีเพียงใด
2.5 ระบบมีความมั่นคงไม่ล้มเหลว
3.การให้บริการ *
ความหมายระดับความพึงพอใจ 1 = ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 2 = ควรปรับปรุง 3 = ปานกลาง 4 = ดี 5 = ดีมาก
1
2
3
4
5
3.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
3.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
3.3 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
3.4 ภาพรวมของการใช้งานระบบ
4.ข้อเสนอแนะ
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy