Norsk sangerforum - medlemsundersøkelse 2013

Du mottar dette spørreskjemaet fordi du er knyttet til et eller flere kor/vokalgrupper som er medlem av Norsk sangerforum.

Dette er en uformell undersøkelse som vi gjør for å lære mer om medlemmenes behov og ønsker.

Du velger selv om du vil svare på skjemaet eller ikke, men hvis du bestemmer deg for å svare, er det noen spørsmål som er obligatoriske. De spørsmålene det gjelder er merket med ei rød stjerne.

Det tar bare noen få minutter å fylle ut skjemaet, og vi vil at du bare svarer på vegne av deg selv. Du trenger altså ikke drøfte spørsmålene med andre i koret ditt/vokalgruppa di. Takk for at du hjelper oss å bli bedre.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Aktiviteter

  Her vil vi vite hva slags aktiviteter du har deltatt på - enten alene eller sammen med koret ditt/vokalgruppa di. Vi spør om hva du/dere har gjort "de siste årene" - du velger selv hva du legger i det uttrykket.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Økonomisk støtte

  Som medlem av Norsk sangerforum, kan dere motta støtte til koret/vokalgruppa. Vi vil vite om dere utnytter denne muligheten. Hvis du er usikker, trenger du ikke svare.
  Støtte til voksenopplæring
  Momskompensasjon
  Frifond
  Please enter one response per row

  Repertoar

  Vi har lyst til å vite litt om hva slags musikk dere arbeider med i koret ditt/vokalgruppa di.
  This is a required question

  Kontakt med Norsk sangerforum

  Det er viktig for oss å holde kontakten med medlemmene. Vi vil at du skal få vite om ulike tilbud. Vi vil også at du skal få svar fra oss så raskt som mulig dersom du har spørsmål eller trenger råd.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Medlemsfordeler

  Medlemmer i Norsk sangerforum får en del tilbud som de kan velge å utnytte. Vi lurer på hvor mye de ulike medlemsfordelene betyr for deg.
  Støtte til voksenopplæring
  Momskompensasjon
  Frifond
  Billigere noter
  Tilbud om festivaler
  Tilbud om konkurranser
  Tilbud om kurs
  Tilbud om reiser til utlandet
  Hjelp til å lage øvingsfiler 
  Hjelp og råd over telefon
  Hjelp og råd via epost
  Temahefter og andre dokumenter
  Hjelp til å markedsføre konserter
  Fellesavtale med TONO
  Forsikringsavtale
  Please enter one response per row

  Annet

  This is a required question
  This is a required question