ข้อสอบพลังงาน ม.5

  ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อสอบประมวลความรู้ รายวิชาพลังงาน

  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question