മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം
വിഷയം: ‘പണിയെടുക്കുന്നവർ’
മൊബൈലിൽ എടുത്ത, വിഷയത്തിലധിഷ്ഠിതമായ എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫോട്ടോകൾ സെപ്റ്റംബർ 24നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണം. എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ലോഗോ ഉള്ളവ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്തവ, കുവൈത്തിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ചിത്രങ്ങൾ മുതലായവ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോകൾ അയക്കാവുന്നതാണ്

If you find any difficulty in uploading the document, Sent the photo with same details in the below form to kalakuwaitmedia@gmail.com.

Please call 97683397 / 55575492 for more info

Name *
Contact No *
Email ID
Location *
Photo Caption (Malayalam)
Upload Photo *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms