แบบฟอร์มลงทะเบียนประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ (Chartered Flight) จากอินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563
ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารบินเข้าประเทศไทย จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในวันที่ 23 27 และ 31 พฤษภาคม 2563 โดยจะต้องจัดลำดับคนไทยที่มีความเดือดร้อน/จำเป็นเร่งด่วน ตามแนวทางการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของหน่วยราชการไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขออนุมัติจัดเที่ยวบินพิเศษในเดือนมิถุนายนด้วยแล้ว

(กรุณากรอกข้อมูลถูกต้อง 100% เนื่องจากข้อมูลจะถูกส่งต่อแก่โรงพยาบาล/สายการบิน/หน่วยงานไทยและอินโดนีเซียโดยตรง)
Email address *
คำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย *
Your answer
คำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง ตัวพิมพ์ใหญ่ (ตัวอย่าง : MR. KONTHAI JAIDEE) *
Your answer
วัน เดือน ปี เกิด (ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขหนังสือเดินทาง ไม่เว้นวรรค (ตัวอย่าง : AA1234567) *
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค *
Your answer
วันที่เดินทางเข้าอินโดนีเซียครั้งล่าสุด (ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
เมือง ที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ (ตัวอย่าง : JAKARTA) *
Your answer
ที่อยู่ ในอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ *
Your answer
เบอร์มือถือในอินโดนีเซีย และ Line *
Your answer
สถานะการพำนักในอินโดนีเซีย *
เหตุผลที่จะต้องเดินทางกลับไทยโดยด่วน *
อธิบายเหตุผลที่จะต้องเดินทางกลับไทยโดยด่วน *
Your answer
ขอทราบประเด็นปัญหาความเดือดร้อนเพื่อรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป (หากมี)
Your answer
จังหวัด ที่พำนักอยู่ปัจจุบันในประเทศไทย *
Your answer
ที่อยู่ ปัจจุบันในประเทศไทย *
Your answer
เบอร์มือถือในประเทศไทย
Your answer
ญาติ เพื่อนสนิท หรือเพื่อนร่วมงาน ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย และเบอร์มือถือ
Your answer
ปัจจุบัน มีตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางออกจากอินโดนีเซียหรือไม่
พร้อมชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกรมการกงสุลที่ประเทศไทย หรือการลงนามในสัญญายินยอมชดใช้เงินค่าตั๋วเครื่องบินคืนแก่ราชการเพื่อเรียกเก็บในประเทศไทย (สถานทูตฯ จะแจ้งแนวทางการชำระค่าตั๋วเครื่องบินต่อไป) *
(สามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการต่างประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองและอำนวยความสะดวกส่งกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย / ข้าพเจ้ารับทราบว่า เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้ารับการกักกันโรคในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน และยอมรับที่จะพักห้องคู่ระหว่างกักตัว *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy