Ansökan om medlemskap till Pershagens Båtklubb

Läs igenom klubbens stadgar och föreskrifter på hemsidan.
http://www.pershagensbatklubb.se/sida.php?s=stadgar

Styrelsen för PBK hanterar och tar beslut för inkomna medlemsansökningar.
Styrelsen för PBK har rätt att avslå ansökan om skäl för detta föreligger.

Årsavgiften för medlemskap är 170 kr (2015), + en inträdesavgift på 1000 kr (2015).

    This is a required question