ใบสมัคร Insight Tanks Supporter
จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักเปลี่ยนเเปลงของ School of Changemakers พบว่า ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการทำโครงการเพื่อสังคม คือการตั้งคำถามให้ถูกต้องในตอนเริ่ม และทำความเข้าใจปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง Insight ที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ดังนั้นการมีผู้ที่เข้าใจกระบวนการนี้มาช่วยให้สะท้อนความคิดเห็นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักเปลี่ยนเเปลงสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ School of Changemakers จะเปิด Insight Tanks for Equity (batch 2) ซึ่งเป็น Online Learning Platform ให้คนที่สนใจมาร่วมเรียนรู้กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก (www.insighttanks) โดยบทเรียนระยะเวลา 6 สัปดาห์เริ่มตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2563

ในกระบวนการเรียนรู้นี้ School of Changemakers เปิดรับสมัคร ‘Insight Volunteer’ และ 'Coach' ที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือ Insight Tools อย่างลึกซึ้ง เพื่อสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในโครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Track 1 : Insight Volunteer - เหมาะกับคนที่อยากฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมือในการหา Insight อย่างเข้มข้น มีเวลาว่างต่อสัปดาห์ที่แน่นอน ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็นการบ้านของผู้เข้าเรียนในโครงการ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์

Track 2 : Coach - เหมาะสำหรับคนที่สนใจอยากสนับสนุนว่าที่นักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความตั้งใจจริง อยากเห็นผลกระทบทางสังคม และขั้นตอนการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมตั้งแต่เริ่มต้น เป็นผู้ที่มองเห็นโอกาส ชอบพัฒนาคน ทำหน้าที่รับฟัง และช่วยถามสะท้อนให้ผู้เข้าเรียนในโครงการทำความเข้าใจปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง Insight นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้ ใช้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 25 - 40 ปี (หากอายุไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด แต่มีความสนใจ สามารถกรอกใบสมัครมาก่อนได้ค่ะ)
2. สนใจที่จะเรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Insight Tools)
3. เชื่อในพลังและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
4. สนใจสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเริ่มและลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมเปิดรับความเห็นต่าง และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
5. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
6. สามารถจัดสรรเวลาว่างมาโค้ชผู้เข้าร่วม หรือให้ความคิดเห็นการบ้านในโครงการได้สัปดาห์ละประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม
1. การอบรมทักษะการโค้ช วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น. (เฉพาะโค้ชเท่านั้น)
2. การอบรมเครื่องการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น. ( ทั้งInsight Volunteer และ โค้ช)
3. ในระหว่างดำเนินกิจกรรม

Coach - ทำการโค้ช อัพเดทติดตามผล และช่วยเหลือในการสังเคราะห์ข้อมูลของของทีมที่ดูแลผ่านทางออนไลน์ (อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งโค้ช 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 5 คน) วันที่ 31 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2563

Insight Volunteer - ทำการให้ความคิดเห็นการบ้านในโครงการ Insight Tanks (อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ระหว่างวันที่ วันที่ 17 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2563

4. เข้าร่วมประชุมอัพเดทความคืบหน้าของทีม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนทีมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์
Coach - วันที่ 4, 11, 18 และ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 - 19.30 น.
Insight Volunteer - วันที่ 19, 26 พฤษภาคม และ 2, 9, 16, 23 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 - 19.30 น.

5. ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
Coach - วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.
Insight Volunteer - วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ปิดรับสมัคร : 22 เมษายน 2563
ประกาศผลการคัดเลือก (ทางอีเมล์) : วันที่ 24 เมษายน 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม : มะนาว manow@schoolofchangemakers.com

* สถานที่จัดอบรม : ออฟฟิส School of Changemakers
http://bit.ly/SOCmap1
(อาจมีการปรับเปลี่ยนตารางและสถานที่อบรม รอดูสถานการณ์การระบาด Covit-19 อีกครั้งหนึ่ง)
หน้าที่ที่คุณสนใจ *
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
อายุ *
Your answer
อาชีพ และตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ *
Your answer
องค์กร/หน่วยงาน *
Your answer
Email address *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
Facebook *
Your answer
คุณเคยฝึกอบรมทักษะการโค้ชมาก่อนหรือไม่ *
หากเคยฝึกอบรมทักษะการโค้ชมาก่อนกรุณาระบุชื่อโครงการหรือหลักสูตรที่เคยฝึกอบรม
Your answer
ประสบการณ์การทำงาน หรือโปรเจกต์ที่เคยทำ *
Your answer
เหตุผลและเป้าหมายที่คุณสนใจเข้าร่วมโครงการ *
Your answer
สิ่งที่คุณคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ *
Your answer
ปัญหาสังคมที่คุณสนใจ *
Your answer
สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการตามที่แจ้งไว้ด้านบน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy