EDUKACIJSKI CIKLUS ZA RAZVOJ NOVIH FORMATA UKLJUČIVANJA PUBLIKE (rok ispunjavanja: ponedjeljak, 17.2.2020.,12:00 sati)

Zanima vas menadžment i odlučivanje u kulturi, kulturna produkcija ili kritička uloga kulture?

Na zadnjem Edukacijskom ciklusu za razvoj novih formata uključivanja publike bavit ćemo se upravo ovim temama. Iskoristite priliku i sudjelujte na zadnjim edukativnim aktivnostima na projektu Nove prakse.

Sve aktivnosti Edukacijskog ciklusa se financiraju iz projekta "Nove prakse - sudioničko upravljanje zgradom Scheier", a Vaše sudjelovanje je besplatno. Broj sudionika je ograničen.

Rok za ispunjavanje prijavnice je: ponedjeljak, 17. veljače 2020. u 12:00 sati

Za sudjelovanje nisu nužne prijave na sve aktivnosti.

Svi polaznici koji će sudjelovati na SVIM radionicama i predavanjima (Kulturni menadžment - dvodnevna radionica + predavanje, Kritička uloga kulture - radionica + predavanje) dobit će potvrdu o završenom Edukacijskom ciklusu za razvoj novih formata uključivanja publike.

Na RADIONICE, PREDAVANJA i JAVNI RAZGOVOR mogu se prijaviti predstavnici udruga članica Platforme za Društveni centar Čakovec, predstavnici društvenih, kulturnih i umjetničkih udruga, organizacija i ustanova, predstavnici Grada Čakovca i Međimurske Županije te svi ostali zainteresirani građani.

KULTURNI MENADŽMENT

Četvrtak, 20.veljače 2020. Zgrada Scheier,

15:00 – 19:00 sati, Radionica
19:30 – 21:30 sati, Predavanje: Odlučivanje u umreženom društvu

Petak, 21. veljače 2020. Zgrada Scheier

9:00 – 15:00 sati, Radionica

Dvodnevna radionica dati će pregled osnovnih funkcija menadžmenta u kulturi. Liderstvu će se pristupiti kao specifičnoj formi koja uključuje sposobnost da se postigne dobrovoljni pristanak aktera (radnika, kolega, dionika i sl.) za angažman u aktivnostima. Pokušat će se utvrditi različiti uzroci konflikta u organizacijama te ponuditi rješenja rješavanja konflikata.

Na predavanju o kulturnom menadžmentu - Odlučivanje u umreženom društvu, Davor Mišković će se osvrnuti na ograničenja koja nam mogu otežati proces donošenja odluka zbog prevelike količine informacija, ali isto tako i na važnost znanja povezivanja i baratanja informacijama.

KRITIČKA ULOGA KULTURE

Srijeda, 4.ožujka 2020.

17:00 – 19:00 sati, Predavanje: Kulturna produkcija

Četvrtak, 5.ožujka 2020.

9:00 – 13:00 sati, Radionica

Fokus radionice bit će pitanje uloge kulture u suvremenom društvu. Polazeći od pretpostavke da je temeljna karakteristika suvremene kulture njezina kontradikcija, često i u istom umjetničkom djelu. U radionici će se osvijestiti kritička uloga kulture koristeći paradoksalnu metodologiju generatora ideja.

Predavanje kritičke uloge kulture bavit će se društvenom ulogom suvremene kulturne produkcije, njezinim položajem u društvenoj strukturi i interpretacijama od strane javnosti.

JAVNI RAZGOVOR O EUROPSKOJ PRIJESTOLNICI KULTURE

Četvrtak, 5.ožujka 2020., 14:00 - 15:00 sati

Nakon radionice Kritičke uloge kulture, kao zaključak Edukacijskog ciklusa bit će organiziran javni razgovor na temu Europska prijestolnica kulture na kojem ćemo s Davorom Miškovićem razgovarati o organizaciji i menadžmentu EPK u Rijeci, programu Dopolavoro za koji je on zadužen te izazovima i prilikama koje su se otvorile kroz rad za EPK i rješenjima koja se mogu primijeniti i u našoj lokalnoj zajednici, gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji.


FOKUS GRUPE

Fokus grupe namijenjene su samo za udruge članice Platforme, predstavnike Grada Čakovca, Međimurske županije, Centra za kulturu, kulturnih i umjetničkih institucija i organizacija. Svaka fokus grupa je razgovor u trajanju od 60 – 90 minuta.

Utorak 3.ožujka 2020. 17:00 – 18:30 sati

1.Fokus grupa: Raspodjela moći i odgovornosti u sudioničkom upravljanju

Srijeda 4.ožujka 2020. 9:00 – 10:30 sati

2. Fokus grupa: Pridonosi li sudioničko upravljanje ostvarenju ciljeva organizacija ili ono postaje cilj?

Srijeda 4.ožujka 2020. 12:00 – 13:30 sati

3. Fokus grupa: Pridonosi li sudioničko upravljanje ostvarenju individualnih ciljeva ljudi uključenih u proces sudioničkog upravljanja?


VODITELJ EDUKACIJSKOG CIKLUSA: DAVOR MIŠKOVIĆ

Davor Mišković je po obrazovanju sociolog, a radom je vezan uz kulturu. Bavi se istraživanjima, kulturnim politikama i umjetničkom produkcijom. Radio je u Ministarstvu kulture kao savjetnik za međunarodnu kulturnu suradnju. U Drugom moru je provodio istraživanja, osmišljavao i vodio kulturne programe, galerije, festivale, konferencije, seminare i radionice. Od 2009 – 2016 bio je predsjednik Saveza udruga Clubture. U okviru programa Europske prijestolnice kulture voditelj je programskog pravca Dopolavoro. Osim toga, radio je s lokalnim upravama na unapređenju kulturnog sustava kroz izradu strateških dokumenata, koordinirao je izrade kulturnih strategija Istre, Pule, Labina i Pazina.
Email address *
PROJEKT NOVE PRAKSE - SUDIONIČKO UPRAVLJANJE ZGRADOM SCHEIER
Platforma za Društveni centar Čakovec u sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier u siječnju 2020.godine organizira Edukacijski ciklus za razvoj novih formata uključivanja publike

Projekt je sufinanciranciran od Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (natječaj Kultura u centru) u 100% iznosu od 2.499.436,82 kn, a partner Platforme za Društveni centar Čakovec na projektu je Međimurska županija. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a završava zaključno s 29. listopadom 2020. godine.
VAŠ ANGAŽMAN

Očekujemo aktivno sudjelovanje svih sudionika kako bi radionice, predavanja i fokus grupe u konačnici polučile kvalitetne i konkretne rezultate.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Platforma za Društveni centar Čakovec. Report Abuse