Ankieta dla nauczycieli CKZiU -grudzień 2017
Ankieta jest anonimowa i ma na celu udoskonalenie pracy szkoły oraz ocenę jej obecnych działań. Prosimy o zaznaczenie jednej lub kilku wybranych odpowiedzi . Bardzo dziękujemy za szczere odpowiedzi oraz Państwa współpracę i pomoc – Agata Orłowska i Katarzyna Hoffmann – Kulawik (zespół d.s. ewaluacji)
1. Czy Pani/Pana zdaniem absolwenci naszej szkoły są dobrze przygotowani do egzaminów zewnętrznych (matury, egzaminów zawodowych)?
2. Czy Pani/Pana zdaniem sukces edukacyjny uczniowie zawdzięczają przede wszystkim dzięki
3. Czy stosuje Pani/Pan metody ułatwiające przyswajanie wiedzy przez uczniów?
4. Czy Pani/Pana zdaniem uczniowie są informowani o swoich postępach w nauce?
5. W jakiej formie najczęściej przekazuje Pani/Pan informacje o postępach uczniów w nauce?
6. Czy analizuje Pani/Pan wyniki prac pisemnych uczniów (sprawdziany, prace klasowe)?
7. Jaki rodzaj analizy wyników prac pisemnych Pani/Pan stosuje?
8. Czy analizuje Pani/ Pan wyniki egzaminów zewnętrznych z nauczanego przedmiotu
9. Jaki rodzaj analizy wyników egzaminów zewnętrznych Pani/Pan stosuje?
10. Czy Pani/Pan stosuje w dalszej pracy z uczniem wnioski wynikające z takiej analizy?
11. Czy wdrożenie wniosków z analizy wyników egzaminów zawodowych skutkują poprawą uzyskiwanych wyników?
12. Od czego przede wszystkim Pani/Pana zdaniem zależy sukces edukacyjny ucznia? (podaj 3 najważniejsze)
13. Jakie są według Pani/Pana przyczyny niepowodzeń uczniów naszej szkoły w nauce? (podaj 3 najważniejsze)
Nauczane przedmioty
Staż pracy
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms