Služby v kulturních ekosystémech (SKE) - Pilotní dotazník
Informace získané v tomto dotazníku budou využity k podpoře a lepšímu porozumění přínosu vlastníků půdy jak v oblasti sociální, tak i v oblasti životního prostředí, dále i správců a nájemců pozemků a podnikatelů v rekreačním odvětví na venkově.

Uvedené organizace – Evropská organizace vlastníků půdy (ELO), Copa – Cogeca, Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF), Evropská federace pro lov a ochranu (FACE), Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC) a Evropská asociace historických domů (EHHA) v současné době spolupracují na evropské úrovni pro získání informací o rozsahu, jak jsou kulturní ekosystémové služby (SKE) vytvářeny vlastníky a nájemci půdy.

Služby v kulturních ekosystémech (SKE) jsou nemateriálním přínosem pro člověka, které získává z ekosystému jako pozitivní rekreační a estetickou zkušenost.

Tento dotazník je zaměřen na jednotlivce, kteří jsou zapojeni ve službách v kulturních ekosystémech (SKE), a slouží ke zjištění, jakým způsobem spravují vlastníci půdu a další pozemky v rámci SKE.

Část I. poskytování služeb v kulturních ekosystémech (SKE)
1. Prosím, popište typy přírodních stanovišť/jejich funkce na pozemcích, které spravujete (zaškrtněte všechny možnosti, které vyhovují).
Jiné (popište)
Your answer
2. Které z těchto aktivit v současné době probíhají na pozemcích / parcelách, které spravujete?
Jiné (prosím název)
Your answer
3. Které z těchto činností by mohly probíhat na pozemcích /parcelách, které spravujete?
Jiné (prosím název)
Your answer
4. Jaká infrastruktura je k dispozici na pozemcích / parcelách?
Jiné (popište):
Your answer
Část II. Realizace služeb v kulturních ekosystémech (SKE)
5. Do jaké míry jsou SKE zahrnuty v dlouhodobém plánování na pozemcích /parcelách, které spravujete? *
Jestliže jen mírně/výrazně, popište, prosím, které SKE jsou nejvíce relevantní pro vaše pozemky /parcely?
Your answer
6. Jsou některé konkrétní aktivity těžko realizovatelné na pozemcích /parcelách, které spravujete? (např. přístup k pozemku, vysoká návštěvnost, nevhodné parkování, odhazování odpadků, omezení při správě pozemků/ parcel atd.) *
Pokud ano, uvítáme více podrobnějších informací.
Your answer
7. Které typy akcí plánujete podniknout na podporu SKE na vašich pozemcích / parcelách?
Jiné (prosím vyjmenujte)
Your answer
Část III. Financování
8. Očekáváte finanční přínos ze SKE (např. z poplatků za použití, financování z dotací) z pozemků/ parcel, které spravujete? *
Pokud ano, prosím, popište typy dávek.
Your answer
9. Mohly by pozemky /oblasti, které spravujete, poskytovat více aktivit SKE, (které poskytují nehmotný přínos lidem, jako je pozitivní estetická nebo rekreační zkušenost), pokud byste obdrželi další pobídky (např. finanční, propagační nebo jiné)? *
Pokud ano, jaký typ SKE by mohl váš pozemek více obohatit /zlepšit? (Zaškrtněte vše, co platí)
Jiné (prosím název)
Your answer
10. Myslíte si, že státní orgány mohou pomoci vlastníkům pozemků/jejich nájemcům k většímu využití a propagaci SKE? *
Pokud ano, vysvětlete prosím:
Your answer
11. Předpokládáte finanční náklady spojené se zaváděním/podporou SKE na vašich pozemcích/ parcelách? *
Pokud ano, vysvětlete prosím:
Your answer
Část IV: Detaily o dotazované osobě
12. Země
Jiné (prosím, upřesněte):
Your answer
13. Věk *
14. Pohlaví *
15. Které z těchto míst nejlépe popisuje, kde jsou pozemky/ parcely, které spravujete? *
16., Jaká je oblast vašeho podnikání? (Zaškrtněte všechny platné možnosti)
Jiné (prosím, upřesněte):
Your answer
Děkujeme vám za vyplnění dotazníku.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms