Glór Uachtar Tíre
Tá Glór Uachtar Tíre, an grúpa deonach leis an Ghaeilge a fhorbairt mar theanga pobail i mórcheantar Chaisleán Uidhilín, i mbun próisis reatha chun pleananna a chur le chéile d'fhás agus d'fhorbairt na teanga amach anseo. Rachadh do chuid tuairimí i bhfad chun cuidiú linn pleananna a chur le chéile a dhéanfaidh éileamh an phobail i dtaobh na teanga de a chomhlíonadh.

Glór Uachtar Tíre, a voluntary group for the development of the Irish language in the greater Castlewellan area, are planing now for future growth and development of the language in our community. The information and opinions you provide here will be of great help to us in creating action plans that will meet public demand for Irish language services.

Further information: www.gloruachtartire.com
Cad é mar a dhéanfá cur síos ar do chumas i dtaobh labhairt na Gaeilge? Describe your ability to speak Irish? *
Cad é mar a dhéanfá cur síos ar chumas Gaeilge do pháistí, má bhíonn páistí agat? If you have children, how much Irish do they have?
Clear selection
Cé chomh minic is a labhraíonn tú Gaeilge? How often do you use Irish? *
Cé leis a labhraíonn tú Gaeilge? Who do you speak Irisk with?
Ar mhaith leat cur le do scileanna Gaeilge? Would you like to add to you Irish language skills? *
An bhfuil clann agat sa chóras Gaelscolaíochta? Do you have family attending Irish medium education? *
An bhfuil an Ghaeilge a úsáid sa bhaile mar theanga tí agaibh? Is Irish the language of the family at home? *
An raibh tú riamh nó an mbíonn tú rannpháirteach in aon imeachtaí Gaeilge i gceantar Chaisleán Uidhilín? Have you ever been or are you involved in any Irish language events in the Castlewellan area? *
Ar mhaith leat bheith níos rannpháirtí in imeachtaí áitiúla Gaeilge? | Would you like to be more involved in local Irish language events? *
Cén aois thú | What age are you? *
Cad é tír do bhreithe | Where were you born? *
Cá bhfuil gnáthchónaí ort | Where do you live? *
An bhfuil ról/post agat sa chóras Gaelscolaíochta? Do you have a job/role in Irish medium education *
Cén saghas imeachtaí Gaeilge ar mhaith leat bheith rannpháirteach iontu/bheith curtha ar fáil duit agus do do mhuintir? What kind of Irish language events would you like to be involved in/provided to you and your family?
Léirigh anseo aon saghas imeachtaí Gaeilge eile a mbeadh speis agat ann | Please tell us if you are interested in any event types not listed above.
Cad iad na seirbhísí ar mhaith leat/le do mhuintir níos mó Gaeilge a fheiceáil ann? | What services would you / your family like to see more Irish in?
Léirigh anseo iad má tá aon saghas seirbhísí eile ar mhaith leat/le do mhuintir níos mó Gaeilge a fheiceáil ann. | Please list here any other services where you/your family might like to see more Irish.
Ar mhaith leat go mbeadh an Ghaeilge níos feicseanaí in áiteanna poiblí i do cheantar? | Would you like Irish to be more visible in public places in your area? *
Ar mhaith leat go mbeadh ionad Gaeilge ann sa cheantar seo? | Would you like an Irish language center in this area? *
Cad iad na seirbhísí gur mhaith leat a fheiceáil in ionad Gaeilge? | What services would you like to see at the Irish language center?
Tá breis agus 250 duine óg (idir 4 agus 18) sa chóras scolaíochta lán-Ghaeilge i gCaisleán Uidhilín. Cad é an tosaíocht, dár leat, maidir le freastal ar an ghlúin úr, óg le Gaeilge i gCaisleán Uidhilín? | Over 250 young people receive their education through Irish in Castlewellan everyday. What are the priorities, in your opinion, for supporting this new generation of young Irish speakers in the Castlewellan area? *
Cén saghas seirbhísí Gaeilge ar chóir a bheith á sholáthar i gcóras scolaíochta an Bhéarla? What kind of Irish language content should be provided in the English medium education system? *
An gcreideann tú go mbeadh buntáiste dearfach duit/do mhuintir as Acht Gaeilge a reachtú? | Do you believe that the enactment of Irish Language legislation would have positive benefits for you/your family? *
Tabhair aon eolas/tuairimí breise agat anseo. | Please provide any additional information/comments here.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Glor na nGael. Report Abuse