Trivselenkät årskurs 6 - 9 Strandskolan HT-2017
Med det här frågeformuläret vill vi ta redan på hur Du trivs i skolan.

Ditt svar kommer att behandlas anonymt.

Informationen kommer att användas som underlag för insatser som ska förebygga diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan.

Längst ner i formuläret kan du skriva med fri text om det är någon fråga du önskar utveckla svaret på eller om det är något annat du vill berätta.

Jag går i klass: *
Jag är:
1. Det känns bra när jag går till skolan. *
Aldrig
Alltid
2. Vi har bra stämning i klassen *
Aldrig
Alltid
3. Jag har vänner i skolan *
Aldrig
Alltid
4. Jag känner mig trygg i skolan *
Aldrig
Alltid
5. Finns det platser i skolan, på skolgården eller på väg till och från skolan där du INTE känner dig trygg? *
6. Om du svarat JA på ovanstående fråga, var känner du dig inte trygg?
Your answer
7. Jag känner mig stressad i skolan *
Aldrig
Alltid
8. Har du känt dig utanför, retad eller illa behandlad av andra elever på skolan under läsåret? *
Aldrig
Alltid
9. Har du känt dig utanför, retad eller illa behandlad av personal på skolan under läsåret? *
Aldrig
Alltid
10. Har du blivit retad eller illa behandlad på sociala medier (t.ex. instagram, kik, snap chat) under läsåret? *
Aldrig
Alltid
11. Är det någon i klassen som är utanför eller blir retad? *
12. Om det hänt någonting i skolan, vem pratar du då med? (du markera flera alternativ) *
Required
13. Tycker du att det finns rasism på skolan? (Rasism=man uttrycker att andra folkgrupper har mindre värde) *
Aldrig
Alltid
Kommentar:
Your answer
14. Upplever du att det är okej att bli kär i vem man vill oavsett kön på vår skola? (Exempelvis att två tjejer eller två killar blir kära i varandra) *
Kommentar:
Your answer
15. Tycker du att tjejer och killar blir lika behandlade i skolan? *
Aldrig
Alltid
Kommentar
Your answer
16. Tycker du att elever på skolan respekterar varandras religion och tro? *
Aldrig
Alltid
Kommentar:
Your answer
17. Blir alla elever på vår skola accepterade oavsett vilka svårigheter och behov de har? (t.ex. om en elev har dyslexi, ADHD, eller en hörselskada) *
Aldrig
Alltid
Kommentar:
Your answer
18. Tycker du att elever på skolan har möjlighet att få vara och se ut som de själva vill? *
Aldrig
Alltid
Kommentar
Your answer
19. Jag tycker att skolan arbetar aktivt mot kränkningar *
Aldrig
Alltid
19. Hur bra känner du till skolans likabehandlingsplan? *
20. Vill du berätta något annat? Skriv då det här:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Malmö stads skolor. Report Abuse - Terms of Service