กลุ่มดาวโดดเด่นและวัตถุที่มองเห็นบนท้องฟ้าจริง
ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมทำแบบทดสอบ ขณะนี้มีผู้เข้าทดสอบเต็มจำนวนแล้ว ท่านสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ในวันถัดไปค่ะ
This form was created inside of Distance Education Institute. Report Abuse