Enquesta familiar sobre Convivència Escolar - Ajuntament d'Ontinyent
Des del Gabinet Psicopedagògic Municipal de l'Ajuntament d'Ontinyent, llancem aquesta enquesta per a famílies de xiquets/es que cursen els seus estudis als centres educatius de la ciutat.

Amb aquesta enquesta es preten conèixer de primera mà l'opinió d'aquells que acompanyen i viuen amb els xiquets/es l'etapa escolar, cercant així les principals preocupacions, dubtes i suggerències. Així, podrem elaborar un estudi genèric municipal sobre convivència escolar, per portar a terme noves accions que donen resposta a totes les dades recollides.

Moltes gràcies per la seua participació.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Registre de dades
Etapa escolar del teu fill/a
Clear selection
Sexe del xiquet/a
Clear selection
Any de naixement
Model educatiu del centre
Clear selection
Coneixement i participació
Conec l'equip directiu del centre educatiu del meu fill/a?
Clear selection
Conec tots/es els professors/es que s'encarreguen de l'educació del meu fill/a?
Clear selection
Com creus que és la teua relació amb el tutor/a del teu fill?
Clear selection
Coneixes les normes de convivència del centre i la forma en què aquestes es dissenyen?
Clear selection
Siga el cas que conegues aquestes normes de convivència, quina és la teua opinió al respecte?
Clear selection
Participeu familiarment en la vida social del centre?
Clear selection
En què hi participeu? (marca les caselles que necessites)
Segons la teua opinió, dels següents fenòmens quins creus que ocòrren al centre del teu fill/a?
Enfrontaments entre alumnat i professorat
Clear selection
Males paraules a les aules i als corredors
Clear selection
No es respecten les normes
Clear selection
L'alumnat s'insulta
Clear selection
L'alumnat es baralla
Clear selection
Hi ha xiquets/es que no s'integren i es senten sols
Clear selection
El professorat va cadascú a la seua
Clear selection
El professorat no enten l'alumnat
Clear selection
L'alumnat està desmotivat, s'avorreix
Clear selection
Propostes de millora i accions de futur
De les situacions anteriors, marca aquelles que et preocupen de cara al futur del teu fill/a al centre (MÀXIM 3)
Quins aspectes sobre convivència creus que podrien millorar-se als centres? (MÀXIM 3)
Dels aspectes valorats a la pregunta anterior, en quines d'aquelles estaries dispost/a a participar i col·laborar? (MÀXIM 3)
LOPD
Protecció de Dades:

En compliment de l’Art. 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, les dades, que procedeixen directament de l’interessat, seran replegades baix la responsabilitat de l’Ajuntament d’Ontinyent, amb la finalitat de “Gestionar formació per a Joventut”. La base legal que ens permet tractar les seues dades es “Consentiment i Interés legítim d’Autoritats Publiques en l’exercici de les seues funcions”. Les seues dades seran cedides a "No estan previstes". No existeix la supressió de les dades, ja que, encara que es produixca la baixa al padró, és necessari conservar les dades a efectes històrics,estadístics i científics. Les categories de dades que es tracten son: Dades d’identificació. Direccions postals o electròniques. Dades acadèmiques i professionals. No es tracten categories especials de dades personals. Té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, al seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per al fi que foren replegades. En determinades circunstancies, els interessats podran sol·licitar la llimitació del tractament de les seues dades, que en tot cas cas podrem conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circunstancies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy