Музичка школа ”Др Војислав Вучковић”
ПРИЈАВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКЕ 2020/2021
Email address *
Име и презиме ученика *
Ученик се уписује у први разред у статусу *
Уколико ученик мења статус школовања, навести опцију
Clear selection
Ученик уписује разред *
Који пут се ученик уписује у наведени разред? *
Инструмент који ученик свира *
ЈМБГ ученика (НАПОМЕНА: Потребан је ради електронског уписa организованог од стране Министарства) *
Место, oпштина и држава рођења *
Име и презиме оца (старатеља) *
Име и презиме мајке *
Адреса становања *
Фиксни број телефона уеника
Фиксни број телефона оца (старатеља)
Фиксни број телефона мајке
Мобилни број телефона ученика
Мобилни број телефона оца (старатеља)
Мобилни број телфона мајке
е-mail ученика
е-mail оца (старатеља)
e-mail мајке
Назив музичке школе у којој је ученик завршио претходни разред. (питање се не односи на ученике првог разреда) *
У ком месту је ученик завршио претходни разред музичке школе? (питање се не односи на ученике првог разреда) *
Који разред је ученик завршио у музичкој школи? (питање се не односи на ученике првог разреда) *
Школсак година у којој је ученик завршио претходни разред. (Н.пр. 2019/20... 2018/19... итд.) *
Инструмент који који је ученик свирао у претходном разреду *
Да ли ученик у 2020-21 уписује ООН у МШ "Станковић"?
Clear selection
Разред ООН који ученик уписује У
Назив ОШ или СШ коју ученик похађа школске 2020/21 паралено са МШ "Др Војислав Вучковић" (не попуњавају ученици који похађају ООН у МШ СТАНКОВИЋ) *
Разред ОШ или СШ коју ученик похађа школске 2020/21 паралено са МШ "Др Војислав Вучковић" (не попуњавају ученици који похађају ООН у МШ СТАНКОВИЋ) *
Општина ОШ или СШ коју ученик похађа школске 2020/21 паралено са МШ "Др Војислав Вучковић" (не попуњавају ученици који похађају ООН у МШ СТАНКОВИЋ) *
Ученик се уписује у класу наставника. (не попуњавају ученици првог разреда) *
Навести ПРВИ и ДРУГИ страни језик који ученик похађа у другој школи (Н.пр. Енглески 1, Француски 2 ...)
Изборни предмет кои ученик похађа у другој школи
Clear selection
Сагласност за фотографисање
Ја као родитељ/старатељ, именованог малолетног детета са претходне стране ове пријаве за упис, својим потписом не/дајем право Музичкој школи “Др Војислав Вучковић” из Београда, да фотографије и видео снимке у којима се појављујемо моје дете и/или ја, начињене у просторијама школе или другим местима у оквиру школских активности (приредбе, концерти, интерни и јавни наступи и сл.) репродукује, приказује и користи у традиционалном или електронском формату, у циљу промоције квалитетног образовања, афирмацији школе, дечјих права, и толеранције у оквиру закона.

Одричем се било каквог права на накнаде које произилазе из или су у вези са коришћењем фотографија.

МШ „Др Војислав Вучковић“ се обавезује да неће вршити прикупљање, обраду и пренос трећим лицима и коришћење личних података и фотографија у било које друге сврхе осим наведених.
Сагласан-на сам да моје дете буде фотографисано током школовања у циљу промоције квалитета образовања, афирмације школе, дечијих права и толеранције у оквиру закона *
Напомена
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Muzička škola Dr Vojislav Vučković. Report Abuse