תפירה
פרטי המשלם
שם המשפחה *
שם פרטי *
טלפון נייד *
פרטי המשתתף
שם משפחה *
שם פרטי *
ת.ז. *
ת. לידה *
קופ"ח *
כיתה *
הערות מיוחדות
תושב הישוב *
בני משפחה נוספים המשתתפים בחוגים במתנ"ס *
אמצעי תשלום
תשלום דרך *
תקופת פעילות החוגים מספטמבר 2018 עד יולי 2019
ביטול חוג יתבצע אך ורק בכתב בפקס 08-9768207 או למייל kfar_haoranim@haoranim.org
אי נוכחות בחוג מכל סיבה שהיא,ללא הודעה בכתב אינה מחייבת החזרת תשלום.
לא יוחזר תשלום לאחר 30.3.2019
הצהרת בריאות
הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות והינו מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. *
הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המפורטות,הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות (יש להביא אישור רפואי)
ת.ז *
הריני מתחייב לקיים הוראות מסמך זה והנני מאשר בזאת כי ביטול הוראת התשלום בניגוד לתנאים הנ"ל,דינה כדין הפרת התחייבות
חתימת ההורים *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of מזכירות כפר האורנים. Report Abuse