TÌM HIỂU SINH HOẠT NAM GIỚI TRONG HỘI THÁNH - 2

Kính gởi quý Mục Sư Quản Nhiệm, và Lãnh Đạo Hội Thánh,

Trước hết xin gởi đến quý vị lời chào thăm thân ái trong Danh Cứu Chúa Jesus chúng ta.

Đây là lần thứ hai chúng tôi gởi email nầy và mong quý vị bớt chút thì giờ giúp đỡ chúng tôi trong Liên Đoàn Nam Giới.

Để giúp Liên Đoàn Nam Giới biết được tình hình sinh hoạt chung của các Ban Nam Giới trong Hội Thánh, và nhằm tìm hiểu và cải thiện các mục vụ Nam Giới, chúng tôi xin quý Mục Sư quản nhiệm hoặc Lãnh đạo Hội Thánh vui lòng giúp chúng tôi với mẫu dưới đây. Nếu Hội Thánh đang có Ban nam Giới, xin quý Mục Sư quản nhiệm giúp chuyển email nầy cho Trưởng Ban Nam Giới. Xin thành thật cảm ơn

Sau khi điền và chọn câu trả lời thích hợp, xin nhấp chuột (click) vào chữ "Submit" dưới cùng thì chúng tôi sẽ nhận được phần trả lời của quý vị. Mẫu thăm dò nầy sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để có thể đưa ra phương hướng tốt hơn cho sinh hoạt của Nam Giới.

Nếu có điều cần hỏi hoặc góp ý, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email: DangQThe@gmail.com, hoặc điện thoại: 214-228-5546.

Thành thật cảm ơn, và cầu Chúa ban phước lành trên quý vị,

Trong Danh Chúa,

MS Đặng Quy Thế, LĐNG

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question