Ε.Ρ.Ι. - Βιβλίο Καταγραφής Εξοπλισμού

Με το που έρχεται στην κατοχή σας εξοπλισμός της ΕΡΙ ή εξοπλισμός που προορίζεται να δωθεί στην ΕΡΙ, αμέσως μετά τη μεταβίβαση, συμπληρώνεται αυτήν τη φόρμα.
  This is a required question
  This is a required question

  Παλαιός Κάτοχος

  This is a required question
  This is a required question

  Νέος Κάτοχος

  This is a required question
  This is a required question

  Εξοπλισμός

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question