แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล E-book Academic Collection
ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
Your answer
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา
Your answer
1. จำนวนหนังสือที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล E-book Academic Collection
1 point
2. ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด
1 point
3. เครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้การใช้งานได้ง่ายขึ้นคือ
1 point
4. หากต้องการไล่เรียงดูหนังสือตามหมวด ต้องใช้เครื่องมือสืบค้นใด
1 point
ภาพที่ 1 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล E-book Academic Collection
5. จากภาพที่ 1 ยกตัวอย่างเอกสารฉบับเต็มที่ให้บริการ
1 point
6. จากภาพที่ 1 ผลการคัดกรองการสืบค้น เลือกเฉพาะภาษาต้นฉบับใด
1 point
7. จากภาพที่ 1 เอกสารลำดับที่ 3 เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด
1 point
8. จากภาพที่ 1 รูปแบบการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในกรณีไม่มีอินเตอร์เนตใช้งานคือ
1 point
ภาพที่ 2 รายละเอียดบรรณานุกรมของบทความในฐาน E-book Academic Collection
9. จากภาพที่ 2 การอ่านแบบ Offline บนเครื่องใช้งานแบบ PC จะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1 point
10. จากภาพที่ 2 ข้อจำกัดของการ Print/Save คือ
1 point
^_^ ขอขอบคุณที่กรุณาเสียสละเวลาในการทำแบบทดสอบ ^_^
ขอบคุณครับ/คะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms