แบบประเมิน "กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" วันที่ 5 ก.ค. 60
คำชี้แจง ให้คลิกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
สถานภาพ *
เพศ *
ความเหมาะสมของสถานที่ ในการจัดกิจกรรม *
ความเหมาะสมของระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม *
ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม *
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีหล่อเทียน *
ความเหมาะสมของการจัดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน *
ความเหมาะสมของ ระบบเสียง และการบันทึกภาพ *
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ชวยปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมตอตัวท่านระดับใด *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sripruetta School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms