แบบประเมิน "กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" วันที่ 5 ก.ค. 60
คำชี้แจง ให้คลิกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
สถานภาพ
เพศ
ความเหมาะสมของสถานที่ ในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีหล่อเทียน
ความเหมาะสมของการจัดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน
ความเหมาะสมของ ระบบเสียง และการบันทึกภาพ
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ชวยปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมตอตัวท่านระดับใด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sripruetta School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms