Zgłoszenie uczestnictwa (osoby indywidualne) - Nie siedź w domu - idź na wycieczkę - WRZESIEŃ 2020
01-31 września 2020 r.
Akcja "Nie siedź w domu - idź na wycieczkę"
Koło Grodzkie PTTK im. Ludomira Sawickiego w Krakowie
www.kologrodzkie.pl
Formularz do zgłoszeń osób indywidualnych na spacery po okolicach Krakowa organizowane w ramach akcji "Nie siedź w domu - idź na wycieczkę"
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej *
Adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego *
26.09.2020 r. sobota - "Z PANNĄ LEŚNICZANKĄ W POSZUKIWANIU KRÓLÓW" *
Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 8:30. Odjazd pociągu osobowego (kier. Tarnów) o godz. 8:51. Wymarsz na trasę z Szarowa o godz. 9:45. Proszę wpisać przewidywaną ilość osób, która weźmie udział w tym spacerze
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO,

Organizator informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kra-ków, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Pań-stwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres z wyjątkami dopuszczonymi przez RODO.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi Oddział Krakowski PTTK będzie współpracować przy realizacji niniejszej akcji, w szczególności firmom ubezpieczeniowym, przewoźnikom, hotelom i innym obiektom noclegowym, jednostkom samorządu terytorialnego i innym instytucją udzielającym wsparcia finansowego dla akcji „Nie siedz w domu - idz na wycieczkę”. Mogą też zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ad-ministratora, którym jest Oddział Krakowski PTTK podanych w umowie danych osobowych w celu realizacji umowy, której stanowi integralną część, a w przypadku gdy umowa jest zawie-rana przeze mnie w imieniu innych osób mam upoważnienie do przetwarzania ich danych osobowych, a osoby te zostaną poinformowane przeze mnie o prawach do swoich danych osobowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ad-ministratora, którym jest Oddział Krakowski PTTK podanych w umowie danych osobowych w celu realizacji umowy, której stanowi integralną część, a w przypadku gdy umowa jest zawie-rana przeze mnie w imieniu innych osób mam upoważnienie do przetwarzania ich danych osobowych, a osoby te zostaną poinformowane przeze mnie o prawach do swoich danych osobowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy